09 november

Terugblik | Wonderlijk borrelen en meer interactie met onze leden

Op ons laatste evenement van 2019 mochten wij weer tientallen leden verwelkomen! Deze ‘wonderlijke herfstborrel’ had als doel ondernemers met elkaar te verbinden. Om er voor te zorgen dat onze leden daar de maximale tijd aan konden besteden, was er een zeer korte update vanuit het bestuur.

Voor en door leden

Bestuurslid marketing en communicatie Norbert Reijngoud verwelkomde de leden. Hij benadrukte nog eens dat de bedrijfskring een vereniging is welke voor en door leden vorm gegeven wordt. Norbert: “Het bestuur en de leden van de diverse commissies hebben daar natuurlijk een bijzonder rol in, maar juist de komende periode willen wij juist nog meer interactie met onze leden”. Een eerste stap werd afgelopen jaar al gezet door na elk evenement een kleine survey rond te sturen. “Met de input van deze survey weten wij nu bijvoorbeeld dat onze leden wel een toespraak willen, maar dat deze wel heel kort moet zijn!”, aldus Norbert welke direct het woord doorgaf aan bestuurslid Wouter Voerman.

Binnenkort enquête : Wat vind jij als lid?

Ook Wouter Voerman, bestuurslid en voorzitter van de commissie bedrijventerreinen hield het kort. Wouter:” Met deze commissie behartigen wij de belangen van onze leden die op de bedrijventerreinen zijn gevestigd. Dat doen wij vooral op het gebied van bereikbaarheid, veiligheid maar ook op het gebied van ‘ondernemersklimaat’. Eén van de nieuwe ontwikkelingen in Heerhugowaard is het wonen op bedrijventerreinen. Daar is de bedrijfskring op de meeste Waardse terreinen op tegen. Wouter vervolgt:” Voor nu wil ik alvast graag aankondigen dat wij binnenkort een enquête versturen zodat wij een beter beeld krijgen wat er op dit thema leeft bij onze leden.” Na deze aankondiging wenste Wouter iedereen een fijne middag toe.

Onder genot van een drankje, hapje en een enkele bitterbal werd de middag voorgezet en ging menigeen toch weer iets later naar huis dan hij of zij van te voren had voorgenomen! Kortom : een geslaagde middag!

Wij verwelkomen onze leden graag weer op onze nieuwjaarsreceptie op 9 januari 2020.

Eén van de doelstellingen van de bedrijfskring is ondernemers met elkaar te verbinden. Om die reden organiseert de kring ook elke kwartaal een ‘borrel’  welke vrij toegankelijk voor leden is. 

Ook lid worden?

De kracht en invloed van een bedrijfsvereniging wordt grotendeels bepaald door het aantal leden. Des te hoger het ledenaantal, des te meer daadkracht en zeggenschap we krijgen. Met ruim tweehonderd leden is Bedrijfskring Heerhugowaard nu al één van de sterkste ondernemersverenigingen in de regio!

Door lid te worden bouw je mee aan een sterker ondernemersklimaat in de regio. Maar lid zijn is natuurlijk óók gewoon superleuk, positief, handig, leerzaam en gezellig. Kortom, doe jezelf een plezier, word lid en kom in contact met onze andere leden. Je bent van harte welkom!

lid worden