12 december

Wijzigingen in het bestuur van de BKHHW

Kirsten Tervoort – nieuw bestuurslid evenementen (a.i.)

In oktober van dit jaar heeft het bestuur een vacature opengesteld voor het bestuurslid evenementen. Deze post wat vrij gekomen omdat Norbert Reijngoud, welke bestuurslid evenementen was, de bestuurlijke post van communicatie op zich genomen had. Deze post was vrij gekomen omdat Joost Baljé zich enkel ging focussen om de verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven te maken. (waaronder on-stage en Heerhugowaard maakt werk door verbinding een resultaat van is)

Op de sollicitatie zijn meerdere reacties ontvangen. De keuze is gevallen op Kirsten Tervoort. Kirsten werkt bij Bredewijn Kantoormeubelen. Ze heeft een tomeloze energie, heeft een breed netwerk en doet er altijd alles aan iets voor een ander te betekenen. Om die reden was zij de beste kandidaat om de post Bestuurslid evenementen te vervullen.

Bij een volgende ledenvergadering zal zij officieel voorgedragen worden.

Maaikel van Velzen – aftredend bestuurslid

Maaikel van Velzen heeft afgelopen november te kennen gegeven te willen stoppen als bestuurslid van de kring. Maaikel was tevens voorzitter van de commissie bedrijventerreinen. Wij bedanken Maaikel voor zijn strijdvaardige werkwijze om de belangen van ondernemers richting de gemeente te verdedigen. Ook binnen het bestuur had hij altijd een toegevoegde waarde door zijn nuchtere kijk op zaken. Wij willen Maaikel bedanken zijn inzet en nodigen hem uit als bedrijfskring-lid een actieve rol te blijven vervullen.

Wouter Voerman – nieuwe voorzitter commissie bedrijventerreinen (a.i.)

De werkzaamheden van Maaikel worden door Wouter Voerman overgenomen. Wouter was al bestuurslid voor de bedrijventerreinen en had zitting in de commissie bedrijventerreinen. Wouter zal ad interim deze voorzittersrol overnemen.

Word ook lid!

De bedrijfskring Heerhugowaard geldt als één van de sterkste ondernemersverenigingen in de regio. Wij hebben regelmatig een krachtige en bepalende stem in programma’s projecten en overleggen. De kracht van onze vereniging komt vooral voort uit de omvang. De hoeveelheid leden zorgt er voor dat wij namens een grote groep ondernemers kunnen en mogen praten. Door ook lid te worden van de Bedrijfskring Heerhugowaard bouwt u mee aan een nog krachtiger ondernemende regio. Wij zorgen er voor dat u in contact komt met andere leden.

lid worden