23 september

Visie voortgang werklocaties

De gemeente Heerhugowaard heeft ons gevraagd het volgende bekend te maken en te delen met de leden van de Bedrijfskring Heerhugowaard

Beste ondernemer,

De gemeenten Heerhugowaard en Langedijk willen samen met u werken aan het toekomstbestendig maken en houden van onze werklocaties. Daarvoor hebben we een concept visie werklocaties opgesteld. In deze visie staat onder andere een uitvoeringsagenda met daarin acties die de toekomstbestendigheid op onze werklocaties kunnen verhogen.

We horen heel graag hoe u aankijkt tegen de acties die vanuit de visie worden voorgesteld op uw werklocatie. We willen u vragen de voorgestelde acties op uw werklocatie te prioriteren, zo weten wij per locatie welke acties u het belangrijkst vindt. Ook willen we u vragen welke acties volgens u nog missen in de uitvoeringsagenda. De enquête kunt u invullen op https://vraagmonitor.nl/dijkenwaard/.

Adviesbureau Stec Groep verwerkt de gegevens. Uiteraard worden alle antwoorden anoniem (en volledig volgens AVG-richtlijnen) behandeld. Invullen duurt circa vijf minuten en kan t/m 30 september 2020.

Uw deelname aan de enquête is waardevol voor ons en stellen we zeer op prijs. De resultaten van de enquête zullen worden verwerkt in de visie werklocaties.

Succes met en hartelijk dank voor het invullen!

Met vriendelijke groet,

Gemeente Heerhugowaard

Gemeente Langedijk

Ook lid worden?

De kracht en invloed van een bedrijfsvereniging wordt grotendeels bepaald door het aantal leden. Des te hoger het ledenaantal, des te meer daadkracht en zeggenschap we krijgen. Met ruim tweehonderd leden is Bedrijfskring Heerhugowaard nu al één van de sterkste ondernemersverenigingen in de regio!

Door lid te worden bouw je mee aan een sterker ondernemersklimaat in de regio. Maar lid zijn is natuurlijk óók gewoon superleuk, positief, handig, leerzaam en gezellig. Kortom, doe jezelf een plezier, word lid en kom in contact met onze andere leden. Je bent van harte welkom!

lid worden