22 december

Van de bestuurstafel december 2021

Wijzigingen in het bestuur

Wij hebben een aantal wijzigingen in het bestuur en die willen wij natuurlijk met jullie delen.

Zoals eerder gemeld op de ALV treedt Joost Baljé uit het bestuur. Nieuw is ook dat Kirsten Tervoort ook terugtreedt. 

Joost en Kirsten verlaten het bestuur
Joost heeft te kennen gegeven zijn bestuurswerkzaamheden niet meer te kunnen combineren met zijn huidige werkzaamheden bij zijn bedrijf en de gemeente. Kirsten is al langere tijd uit de running omdat zij herstellende is van long covid. Zij zal zich er daarom volledig oprichten haar werkzaamheden bij Bredewijn Kantoormeubelen. Met het oog op de komende fusie met de twee andere bedrijfsverenigingen in Langedijk, hebben wij besloten geen vacatures uit te zetten.

Dat houdt in dat het huidige bestuur uit vijf personen bestaat en de verantwoordelijkheden als volgt zijn ingericht.

Patricia -> Voorzitter
Dennis -> Penningmeester
Norbert -> Communicatie en onderwijs
Petra -> Evenementen
Wouter -> Werklocaties

Natuurlijk bedanken wij Joost en Kirsten voor hun bestuurlijke diensten. Bovenal vinden wij het heel erg fijn dat beide actief betrokken willen blijven bij de verschillende activiteiten en commissies van onze vereniging.

Kerstkaart

We hebben onlangs een oproep gedaan voor een partner voor grafische uitingen van de Bedrijfskring. Ons lid, The Sign Merkenbouwers heeft daar op gereageerd. Het eerste ontwerp is de kerstkaart die wellicht al bij je op de mat is gevallen. Is het je overigens opgevallen dat de namen van alle leden op de voorkant staan?

Evenementen

We stonden op het punt de nieuwjaarsborrel van 13 januari om te zetten naar een nieuwjaarslunch, maar met de laatste mogelijkheden blijkt helemaal niets mogelijk. We houden de maatregelen in de gaten en gaan weer schakelen zodra er weer wat mogelijk is. Want het blijkt dat leden elkaar, ondanks restricties, graag blijven ontmoeten. 

Ook lid worden?

De kracht en invloed van een bedrijfsvereniging wordt grotendeels bepaald door het aantal leden. Des te hoger het ledenaantal, des te meer daadkracht en zeggenschap we krijgen. Met ruim tweehonderd leden is Bedrijfskring Heerhugowaard nu al één van de sterkste ondernemersverenigingen in de regio!

Door lid te worden bouw je mee aan een sterker ondernemersklimaat in de regio. Maar lid zijn is natuurlijk óók gewoon superleuk, positief, handig, leerzaam en gezellig. Kortom, doe jezelf een plezier, word lid en kom in contact met onze andere leden. Je bent van harte welkom!

lid worden