11 juni

Woningbouw gepland op Vaandel-Zuid

Onlang ontvingen wij als Commissie Werklocaties het voorontwerp bestemmingsplan ‘De Vaandel Zuid’. De gemeente wil dit gedeelte van het bedrijventerrein ‘De Vaandel’, zoals in 2007 bestemd als bedrijventerrein, omzetten naar een gemêleerde woonbuurt. Dit bestemmingsplan is de uitwerking van een het Masterplan De Vaandel Zuid, van maart dit jaar en een strategiewijziging uit 2014.

Het plangebied voor dit bestemmingsplan wordt globaal begrensd door het sportcomplex ‘De Vork’ in het zuiden, het bedrijventerrein ‘De Vork’ in het westen, de bestaande bebouwing aan de Middenweg in het oosten en de Westfrisiaweg in het noorden.

Verbeelding voorontwerp bestemmingsplan

Wat wil de gemeente wijzigen?

Het bestemmingsplan voorziet – op het eerste oog van de commissie – in een woonbuurt van ca. 200 woningen, zowel grondgebonden als gestapeld en geschikt voor diverse doelgroepen. Specifiek wordt gedacht aan de ontwikkeling van een Expertisecentrum voor bijzonder onderwijs door Heliomare en Aloysius Stichting en een woon-zorgconcept ‘Waaranders’ vormgegeven als groene, inclusieve woonbuurt.

Voor de bestaande lintbebouwing aan de Middenweg worden vooralsnog geen ontwikkelingen verwacht, aldus de gemeente. De locatie van Parlan en het Transferium vormen een belangrijke schakel, waarbij al over een mogelijke verdere herontwikkeling wordt gesproken. In dit bestemmingsplan wordt reeds voorgesorteerd op een wijzigingsbevoegdheid voor het college om ook daar woningen toe te voegen.

Het voorontwerpbestemmingsplan en de (bijbehorende) aanmeld notitie zijn digitaal te raadplegen op de website: www.ruimtelijkeplannen.nl. Als je bij zoekterm ‘De Vaandel Zuid’ invult, word je direct naar de stukken geleid. Ook kan je het volgende nummer invullen: NL.IMRO.0398.BP52DEVAANDELZUID-VO01. Het achterliggende masterplan is hier te vinden: Masterplan De Vaandel Zuid – Gemeenteraad Heerhugowaard

Is dit voor ondernemend HHW positief?

Als commissie werklocaties behartigen wij de ondernemersbelangen, onder andere voor een fijn en ruimtelijk vestigingsklimaat. De centrale vraag is of deze transformatie van een bestaand bedrijventerrein, zij het nog niet bebouwd, de vestigingsklimaat van ondernemers duurzaam schaadt of dat dit juist kansen voor de toekomst brengt.

Laat je ondernemersstem horen!

Onze commissie werklocaties treedt de komende periode in ieder geval actief in overleg met de gemeentelijk projectleider om de ondernemersbelangen goed in het ontwerpbestemmingsplan vast te leggen.

Een vereniging als de onze staat of valt bij de input van zijn leden. Ik roep ieder lid daarom op om dit bericht te verspreiden onder mogelijk belanghebbenden en je mening met ons te delen. Dat kan heel makkelijk met een mailtje naar info@bkhhw.nl o.v.v. “De Vaandel Zuid”.

Uiteraard kun je ook rechtstreeks aan de gemeente je standpunt kenbaar maken. Een reactie moet uiterlijk op 23 juni 2020 bij de gemeente zijn ontvangen.

Wouter Voerman
bestuurslid en voorzitter commissie werklocaties

Ook lid worden?

De kracht en invloed van een bedrijfsvereniging wordt grotendeels bepaald door het aantal leden. Des te hoger het ledenaantal, des te meer daadkracht en zeggenschap we krijgen. Met ruim tweehonderd leden is Bedrijfskring Heerhugowaard nu al één van de sterkste ondernemersverenigingen in de regio!

Door lid te worden bouw je mee aan een sterker ondernemersklimaat in de regio. Maar lid zijn is natuurlijk óók gewoon superleuk, positief, handig, leerzaam en gezellig. Kortom, doe jezelf een plezier, word lid en kom in contact met onze andere leden. Je bent van harte welkom!

lid worden