17 juli

Publicatie BKHHW in ‘Kijk op Noord-Holland’

In dit artikel ligt bestuurslid Joos Balje het door de Bedrijfskring ondersteunde project ‘Heerhugowaard maakt werk door verbinding’ toe.

Het complete artikel is als PDF te downloaden of als tekstversie hieronder te lezen.

Heerhugowaard maakt werk door verbinding

Bedrijfskring Heerhugowaard is één van de grootste bedrijfsverenigingen in de regio, bestaat al ruim 35 jaar en heeft maar liefst 250 leden. De vereniging kenmerkt zich door zijn vooruitstrevendheid. Eén van de meest recente voorbeelden is het project ‘Heerhugowaard maakt werk door verbinding’, een initiatief van Bedrijfskring Heerhugowaard, Horizon College en de gemeente Heerhugowaard.

“Waar zijn de afstudeerders? Dat vragen ondernemers in Heerhugowaard zich af”, weet Joost Baljé, bestuurslid van Bedrijfskring Heerhugowaard en zelf ondernemer: Baljé is eigenaar van H2X communicatiemakers. “Waar blijven de werknemers die wij zo broodnodig hebben, dat jonge talent? Intussen zegt het Horizon College: ‘Wij hebben honderden afstudeerders die hier geen werk kunnen vinden’. Wij springen als Bedrijfskring in dat gat: wat hebben onze ondernemers nodig en wat willen en kunnen jonge mensen hier gaan doen. Ook de gemeente ziet graag dat afstudeerders in Heerhugowaard werk vinden en hier ook blijven wonen.”

Het Horizon College biedt mbo-opleidingen op vier locaties, onder andere in Heerhugowaard. “Juist voor deze jongeren is het goed om al in contact te komen met het lokale bedrijfsleven.” Baljé legt uit: “Vaak hebben zij wel een idee wat ze ‘later’ willen gaan doen, maar weten ze niet wat hun gewenste beroep precies inhoudt. Door beroependagen te houden, ondernemers gastlessen te laten geven op school en leerlingen uit te nodigen voorbedrijfsbezoeken, zien ze het met eigen ogen. Op basis daarvan maken ze betere keuzes: is dit echt iets voor mij?”

Online platform

Met een Banenfestival – dat in mei werd gehouden – en een online platform is ‘Heerhugowaard maakt werkt door verbinding’ zichtbaar. “Ondernemers melden zich aan op het platform, vertellen wat hun bedrijf doet, welke vacatures en stageplekken ze hebben, en of ze gastlessen willen geven op school. Zo komen ze direct in contact met de leerlingen.”De ondernemer gaat in elk geval een gesprek met een leerling aan over een stage. “Daarmee biedt je een leerling sollicitatie-ervaring. Mondt het gesprek niet uit in een stage, dan verwijs je de leerling door naar een andere ondernemer, zodat de leerling wél verder wordt geholpen.” Voor ondernemers kan dit dé kans zijn om het talent te ontdekken dat men zo graag voor de regio behoudt: een succesvolle stage kan op termijn een mooie baan opleveren.

Voor de hele regio

Het project speelt zich nu nog in Heerhugowaard zelf af, maar de bedoeling is het concept volgend jaar aan te bieden aan de hele regio. “Het achterliggende doel is om afstudeerders werk te bieden in de regio: we willen ze gewoon hier houden. Als we in staat zijn om talentvolle jonge mensen een baan te bieden, is de kans groot dat ze hier ook blijven wonen. We hebben een enorme diversiteit aan bedrijven in de regio, dus ze kunnen zich heel breed oriënteren. Als ze maar weten waar ze moeten zijn en daar willen wij ze graag bij helpen.”

De Bedrijfskring steekt zijn nek uit en doet dat graag. “Wij zijn een hele sterke vereniging en doen er alles aan om dat zo te houden. Dit is een mooi voorbeeld van een project waar wij onze handen voor in het vuur steken. Het idee is ontstaan door goed te luisteren naar wat de scholen in Heerhugowaard aangeven. Dit onder aanvoering van het Horizon College. Onze leden zijn enthousiast over het project en velen hebben zich al ingeschreven op het platform.”

De diepte in

Bedrijfskring Heerhugowaard kiest er bewust voor meer te zijn dan een actieve bedrijfsvereniging die leuke bijeenkomsten organiseert. “Wij gaan de diepte in. Zo zijn we met Horizon in gesprek over hun brede opleidingsaanbod, op basis van wat onze leden ons vertellen. Zo zou een techniekopleiding beter aan kunnen sluiten op de arbeidsmarkt. We zitten minimaal eenmaal per maand samen om tafel: de lijnen zijn heel kort. Ook met de gemeente, bedrijfsverenigingen in de regio én de provincie zijn wij voortdurend in gesprek over deze en andere onderwerpen. Wij willen écht wat betekenen voor Heerhugowaard en de regio.”

Meerwaarde

De intentie van de Bedrijfskring is ook het werven van meer leden. “Door het organiseren van evenementen en bedrijfsbezoeken ontmoeten ondernemers elkaar en wisselen ze informatie uit. Sommige ondernemers wisten niet eens van elkaars bestaan. Niet alleen het netwerken is dan van belang: wie weet vind je elkaar zelfs in samenwerking. Wij willen echt een slag maken. Hier hebben we de stem van de leden voor nodig, want met hun input kunnen wij aan de slag om een nog krachtiger ondernemersklimaat te bereiken.” <

Ook lid worden?

De kracht en invloed van een bedrijfsvereniging wordt grotendeels bepaald door het aantal leden. Des te hoger het ledenaantal, des te meer daadkracht en zeggenschap we krijgen. Met ruim tweehonderd leden is Bedrijfskring Heerhugowaard nu al één van de sterkste ondernemersverenigingen in de regio!

Door lid te worden bouw je mee aan een sterker ondernemersklimaat in de regio. Maar lid zijn is natuurlijk óók gewoon superleuk, positief, handig, leerzaam en gezellig. Kortom, doe jezelf een plezier, word lid en kom in contact met onze andere leden. Je bent van harte welkom!

lid worden