Over ons

De Bedrijfskring Heerhugowaard behartigt de belangen voor ondernemend Heerhugowaard. Alles wat wij doen is gericht op onze leden en richt zich op het mogelijk maken van vooruitstrevend ondernemen.

Input van de leden is hiervoor erg belangrijk. Tijdens de bijeenkomsten is er ruime gelegenheid om met het bestuur in contact te treden en vraagstukken en/of behoeftes met het bestuur te bespreken. Wij spreken ook met het regionale bedrijfsleven, de lokale politiek en de provincie. Via het bestuur worden de collectieve belangen van onze leden overgebracht.


Bestuur

Ons bestuur bestaat uit ondernemers en top managers uit het bedrijfsleven. Zij weten wat er speelt in de regio en maken zich sterk voor een nog beter ondernemersklimaat. Ons bestuur bestaat uit:


Voorzitter: Patricia Surendonk
Directeur Burg Group

 

 

 


Secretaris: Petra de Ruijter

Mede-eigenaar De Ruijter & Willemsen gerechtsdeurwaarders

 

 

 


Penningmeester: Dennis van der Veen

Directeur Flynth Accountants & Adviseurs

 

 

 


Commissie bedrijventerreinen en bestuurslid: Wouter Voerman

Eigenaar Het Identiteitsbedrijf

 

 

 


Voorzitter Commissie bedrijventerreinen en bestuurslid:
Maaikel van Velzen

Eigenaar van Veboma B.V.

 

 

Marketing & PR en bestuurslid: Joost Baljé
Eigenaar van H2X Communicatiemakers

 

 

 


Voorzitter Evenementencommissie en bestuurslid: Norbert Reijngoud
Eigenaar Norbert Reijngoud Fotografie

 

 


Secretariaat Bedrijfskring Heerhugowaard: Danny Dekker

 

 

 

 

Onze werkzaamheden spelen zich hoofdzakelijk achter de schermen af. Daar hebben wij overleggen en voeren wij invloed uit bij verschillende partijen om onze doelstellingen te realiseren. Wij kijken hierbij niet naar de gemeentegrenzen maar geloven in de kracht van de regio.

Commissies

De Bedrijfskring kent een aantal commissies, die de betreffende belangen bij de diverse overheidsinstanties en de ons omringende belangenverenigingen behartigen.
Zo is er de commissie Bedrijventerreinen. Deze commissie komt periodiek bij elkaar en heeft alle infrastructurele projecten en de ontwikkelingen van de diverse bedrijfsterreinen in portefeuille. De commissie bestaat uit betrokken leden van de Bedrijfskring die invloed proberen uit te oefenen op de diverse overheden om de zaken zo goed mogelijk te regelen voor alle Heerhugowaardse ondernemers en hun personeel. Het betreft veelal projecten die op lange termijn spelen. De commissie Bedrijventerreinen bestaat uit Maaikel van Velzen (voorzitter), Remco Koper, Nathalie de Groot (gemeente HHW), Arjen Groen, Rick van der Bijl en Hans Eskens.

De Evenementencommissie is verantwoordelijk voor de activiteiten. De afgelopen jaren zijn er succesvolle evenementen georganiseerd zoals de Ladies Day, Summerlounge, de jaarvergadering en bedrijfsbezoeken. De verschillende bedrijfspresentaties (gluren bij de buren) zijn altijd enthousiast bezocht. Voor het komende jaar is een nieuwe invulling gegeven aan samenstelling in het evenementenpakket. Zo ligt de nadruk op samenwerken, gezondheid en kennis delen.

De evenementencommissie bestaat uit Norbert Reijngoud (voorzitter en bestuurslid), Femke de Weers, Kirsten Tervoort, Gerard Zaalberg en Siska Koper.

Lid worden

De bedrijfskring Heerhugowaard geldt als één van de sterkste ondernemersverenigingen in de regio. Wij hebben regelmatig een krachtige en bepalende stem in programma’s projecten en overleggen. De kracht van onze vereniging komt vooral voort uit de omvang. De hoeveelheid leden zorgt er voor dat wij namens een grote groep ondernemers kunnen en mogen praten. Door ook lid te worden van de Bedrijfskring Heerhugowaard bouwt u mee aan een nog krachtiger ondernemende regio. Wij zorgen er voor dat u in contact komt met andere leden.

lid worden