06 juli

Onderzoek naar ontwikkeling Westpoort en De Scheg

De gemeente Heerhugowaard heeft ons gevraagd het volgende bekend te maken en te delen met de leden van de Bedrijfskring Heerhugowaard

Het college van Heerhugowaard wil onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor de ontwikkeling van Westpoort en De Scheg. Westpoort is het terrein waar ooit het nieuwe ziekenhuis zou komen, De Scheg is het terrein van de spoorbrug langs de N242 tot waar nu al restaurant Gewoon Lekker en het Oogcentrum Heerhugowaard zijn gevestigd.

Westpoort is eigendom van de gemeente, BPD (het voormalige Bouwfonds) is eigenaar van De Scheg. De gemeente wil dan ook nauw samenwerken met BPD om te kijken hoe ontwikkelingen op beide locaties elkaar kunnen versterken.

Bij het onderzoek naar de ontwikkelingen op beide locaties wordt rekenschap gegeven aan de uitkomsten van het Woningbehoefte-onderzoek Heerhugowaard en de in ontwikkeling zijnde Retailvisie en Visie werklocaties voor Heerhugowaard en Langedijk.

Westpoort was een paar jaar geleden in beeld als locatie voor het nieuwe ziekenhuis van de Noordwest Ziekenhuisgroep ter vervanging van het voormalige MCA in Alkmaar. De Scheg was in beeld als kantoorlocatie met commerciële ruimten. Het nieuwe ziekenhuis is er niet gekomen en uit een onderzoek naar de behoefte aan kantoorlocaties in de regio bleek dat die behoefte er veel minder is dan gedacht.

Gemeente en BPD willen nu samen met provincie onderzoeken wat de beste mogelijkheden zijn voor beide locaties. Daarbij is ook de bereikbaarheid van het gebied een belangrijk onderwerp. Naast de provincie worden spoorpartijen NS en ProRail gevraagd om daarover mee te denken.

Op beide locaties zal in ieder geval ook aandacht moeten zijn voor duurzaamheid, klimaatadaptie en groen. De gemeenteraad besluit later dit jaar over het benodigde voorbereidingskrediet.

Ook lid worden?

De kracht en invloed van een bedrijfsvereniging wordt grotendeels bepaald door het aantal leden. Des te hoger het ledenaantal, des te meer daadkracht en zeggenschap we krijgen. Met ruim tweehonderd leden is Bedrijfskring Heerhugowaard nu al één van de sterkste ondernemersverenigingen in de regio!

Door lid te worden bouw je mee aan een sterker ondernemersklimaat in de regio. Maar lid zijn is natuurlijk óók gewoon superleuk, positief, handig, leerzaam en gezellig. Kortom, doe jezelf een plezier, word lid en kom in contact met onze andere leden. Je bent van harte welkom!

lid worden