Nieuwsberichten

Wij werken op vele vlakken dagelijks zichtbaar en niet zichtbaar aan een sterk ondernemersklimaat in Heerhugowaard en omgeving. Regelmatig zorgt dit voor nieuwswaarde. Onderstaand een overzicht.

Leden voor Leden! Aanbod nu on-line

Afgelopen woensdag deed onze voorzitter een oproep om elkaar de komende periode verder te helpen. Om vraag en aanbod met elkaar te verbinden hebben wij nu een pagina aan onze website toegevoegd. De eerste leden hebben daar al iets geplaatst. Onze oproep blijft om daar niet je normale diensten aan te bieden maar juist je […]

College HHW geeft handreiking aan ondernemers

College geeft handreiking aan ondernemers Heerhugowaard/Langedijk, 18 maart 2020 Het college van Heerhugowaard en het college van Langedijk hebben beide dinsdag tijdens de wekelijkse collegevergadering de impact besproken die de door het rijk ingestelde coronamaatregelen hebben voor de Langedijker en Heerhugowaardse samenleving. Uitgesproken is dat de colleges alle maatregelen uitvoeren die vanuit het rijk worden […]

Ook nu, of misschien wel juist nu, kunnen we elkaar verder helpen!

(een bericht van onze voorzitter Patricia Surendonk) Aan het einde van mijn nieuwjaarstoespraak wenste ik jullie allemaal een gezond 2020 toe! Niemand had kunnen vermoeden dat dit thema, slechts 2,5 maand later, onze samenleving zo in zijn greep zou krijgen. De maatregelen in binnen- en buitenland hebben een enorme weerslag op onze bedrijfsvoeringen. Het ene […]

Terugblik | Bedrijfsbezoek Amigo Plant

Op 6 februari brachten wij een bezoek aan Amigo Plant in Heerhugowaard. Bekijk hier alle foto’s!     Bedrijfsbezoek Amigo Plant  

Vacature commissielid evenementen (M/V)

De Bedrijfskring Heerhugowaard verenigt ruim 250 Waardse ondernemers om het ondernemersklimaat blijvend te verbeteren. Dat doet zij als actieve spreekbuis richting overheden, door de verbinding tussen het onderwijs en bedrijfsleven te maken en door ondernemers met elkaar te verbinden. Eén van de zichtbaarste activiteiten van de kring zijn de tien evenementen die de evenementencommissie organiseert. […]

De speech voor het nieuwe jaar van onze voorzitter Patricia Surendonk

De beste stuurlui zijn aan boord! Graag heet ik u van harte welkom op onze nieuwjaarreceptie 2020. Door de jaren heen wisselen wij graag van locatie om u op deze wijze te laten zien wat Heerhugowaard zoal te bieden heeft. Vandaag zijn wij hier te gast, bij Heer Hugo 2019 was economisch een heel mooi […]

Verlengd tot 1-4-2020 : Subsidie Beeldkwaliteit en Duurzaamheid Zandhorst I en II

Via de gemeente Heerhugowaard kregen wij het volgende bericht: Voor maatregelen ter verbetering van de beeldkwaliteit van bedrijfspanden en voor verbetering van de duurzaamheid kunt u subsidie aanvragen. Deze regeling is uitsluitend voor eigenaren van bestaande bedrijfspanden op Zandhorst I en II. Deze regeling is mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de provincie Noord-Holland. Je […]

Wijzigingen in het bestuur van de BKHHW

Kirsten Tervoort – nieuw bestuurslid evenementen (a.i.) In oktober van dit jaar heeft het bestuur een vacature opengesteld voor het bestuurslid evenementen. Deze post wat vrij gekomen omdat Norbert Reijngoud, welke bestuurslid evenementen was, de bestuurlijke post van communicatie op zich genomen had. Deze post was vrij gekomen omdat Joost Baljé zich enkel ging focussen […]

Terugblik | Wonderlijk borrelen en meer interactie met onze leden

Op ons laatste evenement van 2019 mochten wij weer tientallen leden verwelkomen! Deze ‘wonderlijke herfstborrel’ had als doel ondernemers met elkaar te verbinden. Om er voor te zorgen dat onze leden daar de maximale tijd aan konden besteden, was er een zeer korte update vanuit het bestuur. Voor en door leden Bestuurslid marketing en communicatie […]

HHW on-stage : 170 beroepsbeoefenaars, 600 leerlingen en 1200 matches

Vandaag, 5 november, presenteerde 170 beroepsbeoefenaars en 600 leerlingen aan elkaar in de Waardergolf! Het programma Heerhugowaard On Stage is er op gericht om de leerlingen van het VMBO in HHW kennis te laten maken met het bedrijfsleven in Heerhugowaard. Jongeren weten vaak nog niet goed wat zij later willen worden. Een logisch gevolg is […]

Word ook lid!

De bedrijfskring Heerhugowaard geldt als één van de sterkste ondernemersverenigingen in de regio. Wij hebben regelmatig een krachtige en bepalende stem in programma’s projecten en overleggen. De kracht van onze vereniging komt vooral voort uit de omvang. De hoeveelheid leden zorgt er voor dat wij namens een grote groep ondernemers kunnen en mogen praten. Door ook lid te worden van de Bedrijfskring Heerhugowaard bouwt u mee aan een nog krachtiger ondernemende regio. Wij zorgen er voor dat u in contact komt met andere leden.

lid worden