Nieuwsberichten

Wij werken op vele vlakken dagelijks zichtbaar en niet zichtbaar aan een sterk ondernemersklimaat in Heerhugowaard en omgeving. Regelmatig zorgt dit voor nieuwswaarde. Onderstaand een overzicht.

Onderzoek naar ontwikkeling Westpoort en De Scheg

De gemeente Heerhugowaard heeft ons gevraagd het volgende bekend te maken en te delen met de leden van de Bedrijfskring Heerhugowaard Het college van Heerhugowaard wil onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor de ontwikkeling van Westpoort en De Scheg. Westpoort is het terrein waar ooit het nieuwe ziekenhuis zou komen, De Scheg is het terrein […]

Inwoners Heerhugowaard positief over veiligheidsbeleving en leefbaarheid

De gemeente Heerhugowaard heeft ons gevraagd het volgende bekend te maken en te delen met de leden van de Bedrijfskring Heerhugowaard Heerhugowaard, 3 juli 2020 De veiligheidsbeleving in Heerhugowaard is verbeterd. Het onveiligheidsgevoel is met 5 procentpunt afgenomen (van 16% naar 11%) en inwoners gevende leefbaarheid in Heerhugowaard een 7.6 als ‘rapportcijfer’.’ Dat blijkt uit […]

Tankstation Sijs stopt op termijn met de verkoop van LPG op de locatie Rustenburgerweg

De gemeente Heerhugowaard heeft ons gevraagd het volgende bekend te maken en te delen met de leden van de Bedrijfskring Heerhugowaard Heerhugowaard, 3 juli 2020 Ondernemer en gemeente zijn het saneren van LPG overeengekomen om ontwikkeling op en rond de Rustenburgerweg ruimte te geven. De verkoop van andere brandstoffen, winkel en auto-wasboxen worden door Sijs […]

De energielabel C-verplichting per 1-1-2023 voor kantoren

De gemeente Heerhugowaard heeft ons gevraagd het volgende bekend te maken. Per 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. Maar valt jouw gebouw ook onder een ‘kantoorgebouw’ zoals beschreven in het Bouwbesluit? RVO ontwikkelde een aantal hulpmiddelen voor u als kantooreigenaar. Je kunt met de hulpmiddelen bepalen of uw gebouw ook aan […]

Woningbouw gepland op Vaandel-Zuid

Onlang ontvingen wij als Commissie Werklocaties het voorontwerp bestemmingsplan ‘De Vaandel Zuid’. De gemeente wil dit gedeelte van het bedrijventerrein ‘De Vaandel’, zoals in 2007 bestemd als bedrijventerrein, omzetten naar een gemêleerde woonbuurt. Dit bestemmingsplan is de uitwerking van een het Masterplan De Vaandel Zuid, van maart dit jaar en een strategiewijziging uit 2014. Het […]

Commissie Bedrijventerreinen wordt Commissie Werklocaties

Binnen de Bedrijfskring Heerhugowaard hebben wij verschillende commissies. Een van die commissies is de commissie welke onze ondernemersbelangen richting de overheid ten aanzien van van het ruimtelijke vestigingsklimaat behartigd. Ook in deze bijzondere tijden van corona vergadert de commissie gewoon door. Dit keer via een Zoom-verbinding. Hierbij een kort verslag. Ook in deze bizarre tijden blijft het directe contact met de […]

Gratis OKB-klankbordtraject voor MKB in coronaproblemen

De gemeente Heerhugowaard heeft ons gevraagd het volgende onder de aandacht te brengen Ondernemers kunnen dit jaar gratis professionele coaching krijgen als ze in zwaar weer zitten, bijvoorbeeld een dreigend faillissement door de coronacrisis. Ondernemers kunnen hiervoor traditioneel terecht bij de Stichting Ondernemersklankbord (OKB). Door een extra subsidie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat […]

Rode T-Shirts als steun voor het Heerhugowaardse verenigingsleven

Bedrijfskringlid SMP sportwear brengt graag het volgende onder de aandacht. SMP SportsCare heeft een mooie actie opgezet om het verenigingsleven van Heerhugowaard te ondersteunen. Voor deze actie is een speciaal T-shirt bedacht, dat zowel een positieve boodschap uitdraagt, als een waarschuwing. De shirts zijn knalrood, de kleur van de liefde, maar ook van ‘Pas op!’. Doel is […]

Bericht van de Gemeente HHW | Maatregelen voor ondernemers, verenigingen en sociale, culturele en  maatschappelijke instellingen  ​

Heerhugowaard/Langedijk, 9 april 2020 Het college van Langedijk en het college van Heerhugowaard hebben beide dinsdag 7 april 2020 tijdens de wekelijkse collegevergadering besloten te komen tot extra steunmaatregelen voor ondernemers, verenigingen en sociale, culturele en maatschappelijke instellingen die nadelige financiële gevolgen ondervinden van de Corona-crisis. De maatregelen zijn een vervolg op maatregelen die de […]

Coronaplein Heerhugowaard

De gemeente Heerhugowaard heeft vandaag de website www.coronapleinheerhugowaard.nl gelanceerd. Omdat ontmoeten buitenshuis op dit moment onmogelijk is, heeft de gemeente deze online ontmoetingsplek opgezet. De gemeente wil met deze website zoveel mogelijk vraag en aanbod aan elkaar verbinden en nodigt inwoners uit om met iedereen en initiatieven te komen. Coronaplein Op het Coronaplein vinden inwoners […]

Word ook lid!

De bedrijfskring Heerhugowaard geldt als één van de sterkste ondernemersverenigingen in de regio. Wij hebben regelmatig een krachtige en bepalende stem in programma’s projecten en overleggen. De kracht van onze vereniging komt vooral voort uit de omvang. De hoeveelheid leden zorgt er voor dat wij namens een grote groep ondernemers kunnen en mogen praten. Door ook lid te worden van de Bedrijfskring Heerhugowaard bouwt u mee aan een nog krachtiger ondernemende regio. Wij zorgen er voor dat u in contact komt met andere leden.

lid worden