Nieuwsberichten

Wij werken op vele vlakken dagelijks zichtbaar en niet zichtbaar aan een sterk ondernemersklimaat in Heerhugowaard en omgeving. Regelmatig zorgt dit voor nieuwswaarde. Onderstaand een overzicht.

Nieuw lid Sikkelerus Licht Geluid Effects stelt zich voor

Regelmatig melden nieuwe leden zich aan. Op onze website willen wij de nieuwe leden ook de mogelijkheid geven zich voor te stellen. Sikkelerus Licht Geluid Effects BV verhuurt, verkoopt en installeert audiovisueel technische installaties. Denk aan diverse evenementen zoals jaarvergaderingen, feesten, borrels, sporten events maar ook live streams, vergaderingen, meetings online en offline. Maar we zijn ook […]

Nieuw lid DailyIT stelt zich voor

Regelmatig melden nieuwe leden zich aan. Op onze website willen wij de nieuwe leden ook de mogelijkheid geven zich voor te stellen. DailyIT heeft zich gespecialiseerd in Microsoft365 oplossingen en heeft jarenlange ervaring in het opzetten van omgevingen tot 100 gebruikers. De ervaring bestaat uit het technisch opzetten en inrichten van de omgeving tot en […]

Even voorstellen: nieuw lid TOP HR desk

Regelmatig melden nieuwe leden zich aan. Via de nieuwsbrief en de website stellen we de nieuwe leden graag aan je voor: Wij zijn Astrid Verburg en Nicole de Lange, specialisten op het gebied van personeel & organisatie. Wij zorgen voor het fundament van iedere organisatie, het personeel! Zo helpen wij bij het opzetten en onderhouden […]

Drie Vacatures commissie werklocaties

De Bedrijfskring Heerhugowaard verenigt ± 225 ondernemers om samen sterker naar de toekomst te gaan. Dat doet zij als door advies te geven richting overheden, door de verbinding tussen het onderwijs en bedrijfsleven te maken en door ondernemers met elkaar te verbinden. Om adviserend op te kunnen treden richting overheden zijn diverse commissies actief. Eén […]

Van de bestuurstafel december 2021

Wijzigingen in het bestuur Wij hebben een aantal wijzigingen in het bestuur en die willen wij natuurlijk met jullie delen. Zoals eerder gemeld op de ALV treedt Joost Baljé uit het bestuur. Nieuw is ook dat Kirsten Tervoort ook terugtreedt.  Joost en Kirsten verlaten het bestuurJoost heeft te kennen gegeven zijn bestuurswerkzaamheden niet meer te […]

Nieuws over de fusie met de andere twee bedrijfsverenigingen

Na het tekenen van het intentiedocument in november dit jaar, kwamen de drie besturen van de AOL, BKL en BKHHW op 8 december in Museum de Broekerveiling voor het eerst weer bij elkaar. De uitkomst van deze vergadering willen wij graag met jullie delen. Tijd om zaken concreet te gaan maken Met het intentiedocument hebben […]

Kom Binnen Bij Bedrijven Dagen | 21 t/m 26 maart 2022

Ben je er dit jaar ook (weer )bij? De Kom Binnen Bij Bedrijven Dagen biedt dé kans om met trots je bedrijf open te stellen voor inwoners van Noord-Holland Noord van 21 t/m 26 maart 2022. Van 21 t/m 26 maart 2022 ontmoeten inwoners, bedrijven en onderwijs elkaar tijdens de Kom Binnen Bij Bedrijven Dagen. […]

Aangepaste dienstverlening gemeente eind december vanwege fusie

Tussen vrijdag 24 december en maandag 3 januari zijn veel digitale systemen van de gemeenten Langedijk, Heerhugowaard en Dijk en Waard niet beschikbaar. Daardoor kunnen inwoners en ondernemers tijdelijk minder gemeentezaken regelen. Dit heeft te maken met de voorbereidingen rondom de fusie: meer dan 200 systemen worden in deze periode overgezet en samengevoegd naar nieuwe […]

Avond- en nachtafsluitingen Leeghwaterbrug op 16 en 20 december

Leeghwaterbrug tijdelijk afgesloten in beide richtingen In december vinden op 2 avonden en nachten werkzaamheden plaats aan de Leeghwaterbrug (N242), waar je mogelijk hinder van kan ondervinden. De werkzaamheden gepland op de 1e avond en nacht zijn verplaatst naar 16 december. De 2e avond en nacht met werkzaamheden is een reservenacht en blijft staan op […]

Van de bestuurstafel

Gedeeltelijk online en gedeeltelijk fysiek kon het bestuur bij elkaar komen om de belangrijkste zaken te bespreken tijdens de bestuursvergadering. Wij informeren je graag over de onderwerpen en besluiten van dit overleg. Marketing en communicatie We proberen je als lid op alle mogelijke manieren op de hoogte te houden van onze activiteiten en de ontwikkelingen. […]

Word ook lid!

De bedrijfskring Heerhugowaard geldt als één van de sterkste ondernemersverenigingen in de regio. Wij hebben regelmatig een krachtige en bepalende stem in programma’s projecten en overleggen. De kracht van onze vereniging komt vooral voort uit de omvang. De hoeveelheid leden zorgt er voor dat wij namens een grote groep ondernemers kunnen en mogen praten. Door ook lid te worden van de Bedrijfskring Heerhugowaard bouwt u mee aan een nog krachtiger ondernemende regio. Wij zorgen er voor dat u in contact komt met andere leden.

lid worden