26 januari

Nieuws vanuit de commissie werklocaties

Op 20 januari heeft de commissie werklocaties overleg gehad. Deze commissie houdt zich vooral bezig met infrastructurele projecten en ontwikkelingen op en rond de bedrijventerreinen van Heerhugowaard en Langedijk. Wij informeren je graag over enkele onderwerpen van dit overleg.

Nieuw aan tafel: Ageeth Kuijs
We hebben vanaf nu officieel met de gemeente Dijk en Waard te maken! Nieuw gezicht aan tafel bij de commissie werklocaties is Ageeth Kuijs. Ageeth werkt al jaren bij de gemeente en is accounthouder retail, horeca en agri.

Reclamebeleid
De voormalige gemeenten Langedijk en Heerhugowaard kennen nu nog verschillende welstandsnota’s die duidelijkheid bieden over het reclamebeleid. In deze nota’s staan de regels omschreven waar reclame-uitingen rond een bedrijf aan moeten voldoen. Het georganiseerd bedrijfsleven is gevraagd om vooruitlopend op de integratie van beide nota’s de gemeente te adviseren in welke mate dit samengevoegd kan worden voor de nieuwe gemeente Dijk en Waard. Onze commissie heeft, onder leiding van de werkgroepleden Remco en Rick, de gemeente geadviseerd om de versie van Heerhugowaard over te nemen. Deze versie is volgens de commissie duidelijker dan de Langendijkse. Tevens hebben we de gemeente meegegeven om actief na te denken over de regels voor winkelcentra. In Heerhugowaard zijn deze behoorlijk samengevoegd in een gebied. In Langedijk lijkt dat anders. Het advies ligt nu bij gemeente Dijk en Waard. We houden contact met de gemeente over de verdere integratie van de nota.

Ondernemersloket
Al langer wordt binnen de commissie werklocaties gesproken over de mogelijkheden voor een Ondernemersloket op het gebied van Duurzaamheid: één platform waar alles wat ondernemers moeten weten over duurzaamheid terug te vinden is. Gemeente Dijk en Waard heeft de basisinformatie verzameld op hun website, maar dit zou meer specifieker moeten om ondernemers goed en onafhankelijk te kunnen informeren. De vraag is met name wie en hoe dit te beheren. De gemeente is bezig met een onderzoek waarin circulariteit en duurzaamheid is meegenomen. Zodra we dit rapport in handen hebben, kunnen we hierover concreter in gesprek.

Energiecongestie
Naar aanleiding van de nieuwsberichten over de overbelasting op het elektriciteitsnetwerk, hebben de gemeente en Liander in november een online meeting georganiseerd. Hieruit is niet duidelijk naar voren gekomen wat het tekort aan energiecapaciteit precies betekent voor de bedrijventerreinen in Heerhugowaard en Langedijk en welke mogelijke oplossingen er zijn. Nathalie Groot van Gemeente Dijk en Waard heeft een gesprek geïnitieerd met Liander en het Parkmanagement van de Vaandel en Breekland om te bespreken wat er wel en niet mogelijk is. Ook de Omgevingsdienst wordt betrokken in deze gesprekken. De Omgevingsdienst houdt zich bezig met diverse activiteiten op het gebied van milieu en duurzaamheid, zo ook met energiebesparing. We houden je op de hoogte over deze ontwikkelingen.

Arcadegebouw
De commissie is namens de eigenaar van het Arcadegebouw opnieuw geïnformeerd over een mogelijk vernieuwend planidee voor het op dit moment dichtgetimmerde kantoorpand. Het standpunt van de Bedrijfskring is geen woningbouw op deze plek. Werkgroeplid Wouter gaat namen de commissie het gesprek aan met ontwikkelaar en de gemeente hoe deze plek zo snel mogelijk weer van meerwaarde kan zijn voor ondernemend Heerhugowaard.

Het volgende overleg van de commissie werklocaties is op vrijdag 10 maart. Heb je vragen of punten die we voor je kunnen meenemen? Laat het ons weten via info@bkhhw.nl

Ook lid worden?

De kracht en invloed van een bedrijfsvereniging wordt grotendeels bepaald door het aantal leden. Des te hoger het ledenaantal, des te meer daadkracht en zeggenschap we krijgen. Met ruim tweehonderd leden is Bedrijfskring Heerhugowaard nu al één van de sterkste ondernemersverenigingen in de regio!

Door lid te worden bouw je mee aan een sterker ondernemersklimaat in de regio. Maar lid zijn is natuurlijk óók gewoon superleuk, positief, handig, leerzaam en gezellig. Kortom, doe jezelf een plezier, word lid en kom in contact met onze andere leden. Je bent van harte welkom!

lid worden