13 september

Nieuws Van De Bestuurstafel september 2021

De schoolvakanties zijn achter de rug en de eerste bestuursvergadering heeft al plaatsgevonden. Een update van de bestuurstafel.

 

Fusie bedrijfsverenigingen Heerhugowaard en Langedijk
Al enige tijd zijn wij in gesprek met de twee bedrijfsverenigingen van Langedijk om samen te gaan werken. Op termijn zal er een fusie kunnen plaatsvinden. Wij waken er uiteraard voor de huidige verbindende cultuur van onze vereniging te behouden.
 
Het eerste tastbare bewijs van de samenwerking is het ambitiedocument dat aan de wethouders van Heerhugowaard en Langedijk is overhandigd. Daarnaast werken wij gezamenlijk aan een intentieverklaring waar de uitgangspunten van de fusie worden vastgelegd. Dit laatste document is nog in conceptfase.

Commissie evenementen; dit jaar nog drie events
Nu de RIVM-maatregelen het organiseren van evenementen weer mogelijk maakt, hebben wij afgesproken dit jaar nog drie events te organiseren. Wij zullen in ieder geval een netwerkborrel, een inspirerend evenement en een evenement samen met de twee Langedijkse ondernemersverenigingen organiseren. Wij zullen deze evenementen onder de dan geldende regels van het RIVM mogelijk maken, dus mogelijk met QR code bij de entree. 
 
Commissie werklocaties; openstaande vacatures 
Binnen deze commissie werken de drie ondernemersverenigingen ook al samen en is er behoefte aan uitbreiding en vervanging. Binnenkort worden er enkele vacatures uitgezet.
 
Verbinding onderwijs en bedrijfsleven; on-stage in 2022!
On-stage, het programma om derdejaars VMBO-ers een dagdeel stage bij een bedrijf te laten lopen, zal in 2022 plaats gaan vinden. Wegens de corona-maatregelen was dat dit jaar niet mogelijk. Joost Baljé, die dit als bestuurslid in zijn portefeuille had, stopt met deze functie bij onze vereniging. Wij zullen binnenkort een vacature uitzetten.
 
Update ledenadministratie; controleer en update je eigen data
Bij een steekproef is het ons opgevallen dat niet alle data van onze leden up-to-date is. Het onderhoud van de gegevens is een verantwoordelijkheid van de leden zelf en gebeurt op onze website. Zo ontbreken er bij sommige leden bedrijfslogo, een korte beschrijving wat je bedrijf doet, maar ook welke personen uit het bedrijf naar de evenementen kunnen en wie de nieuwsbrief ontvangt.

Een update kan door iedereen nu al zelf uitgevoerd worden. Controleer ook eens bij de contactpersonen of iedereen nog in dienst is. Wij steken er de komende periode vanuit het secretariaat ook meer effort in om dit up to date te houden.
 
Bijeenkomsten met Kerngroepen (ontbijtsessies)
Wij hebben dit al eerder gecommuniceerd o.a. in het RAM magazine; het actief verbinden van leden in kleine groepjes. Het doel is dat zij met behulp van regelmatig terugkerende bijeenkomsten zo veel vertrouwen in elkaar krijgen dat zij elkaar ook in de dagelijkse business verder kunnen helpen. Dat alles onder het motto; ‘beter een goede buur dan een verre vriend’.

De coronamaatregelen lieten het niet toe de voorbereidingen op te starten. Het streven is nu om dit jaar de eerste bijeenkomsten plaats te laten vinden.
 
40 jaar Bedrijfskring; input gevraagd voor 40 verhalen …
Op 28 september a.s. is het 40 jaar geleden dat de Bedrijfskring Heerhugowaard is gestart. Wij willen dit een jaar lang vieren door 40 verhalen die betrekking hebben op de vereniging, wekelijks te publiceren. Wij willen dit heel graag met onze nieuwe en oude(re) leden vorm gaan geven. Jullie input daarbij is nodig en wordt gewaardeerd.

Dus …. heb je een idee of een ‘mooie anekdote’, stuur deze dan in naar info@bkhhw.nl . Wij nemen dan contact met je zodat het verhaal opgeschreven kan worden.

Graag snel tot ziens (in het echie) bij een van onze bijeenkomsten! 

Ook lid worden?

De kracht en invloed van een bedrijfsvereniging wordt grotendeels bepaald door het aantal leden. Des te hoger het ledenaantal, des te meer daadkracht en zeggenschap we krijgen. Met ruim tweehonderd leden is Bedrijfskring Heerhugowaard nu al één van de sterkste ondernemersverenigingen in de regio!

Door lid te worden bouw je mee aan een sterker ondernemersklimaat in de regio. Maar lid zijn is natuurlijk óók gewoon superleuk, positief, handig, leerzaam en gezellig. Kortom, doe jezelf een plezier, word lid en kom in contact met onze andere leden. Je bent van harte welkom!

lid worden