21 december

Nieuws over de fusie met de andere twee bedrijfsverenigingen

Na het tekenen van het intentiedocument in november dit jaar, kwamen de drie besturen van de AOL, BKL en BKHHW op 8 december in Museum de Broekerveiling voor het eerst weer bij elkaar. De uitkomst van deze vergadering willen wij graag met jullie delen.

Tijd om zaken concreet te gaan maken

Met het intentiedocument hebben de drie bedrijfsverengingen uitgesproken rond de zomer van 2022 één nieuwe vereniging te willen vormen. Om het hele fusieproces te begeleiden is er hulp ingeroepen van Michel van Reeuwijk. Michel bewaakt het proces inhoudelijk en op haar voortgang.

Om de fusie gefundeerd voor te bereiden is er besloten door te gaan met drie commissies. Deze commissies zullen na de fusie weer ontmanteld worden en bestaan uit bepaalde bestuursleden van de drie verenigingen.

Commissie Fusie

Deze commissie bestaat al geruime tijd en wordt bemand door de drie voorzitters Cornelis de Geus (BKL), Patricia Surendonk (BKHHW), Jan Kramer (AOL) en Michel. De commissie komt regelmatig bij elkaar en zorgt op hoofdlijnen dat er voortgang gemaakt wordt en dat alle betrokken geïnformeerd blijven worden. Daarnaast houdt deze commissie zich bezig met de nieuwe organisatiestructuur en de statuten etc.

Commissie Financieel

Deze commissie bestaat uit de penningmeesters. Dat zijn Piet de Geus (BKL), Wouter van Assendelft (AOL) en Dennis van der Veen (BKHHW). Zij zullen een voorstel voorbereiden hoe om te gaan met de tegoeden van de drie verenigingen, lopende financiële afspraken en de inkomstenstromingen, waaronder contributies.

Commissie Cultuur

Deze commissie bestaat uit totaal zes leden. Deze namen van deze leden, twee per vereniging, worden komende week concreet ingevuld.  Zij bereiden een voorstel voor hoe de nieuwe cultuur van de vereniging eruit zal gaan zien. Dit zal worden vertaald naar een document waar de identiteit van de nieuwe vereniging wordt vastgelegd. Dit document moet handvatten geven voor de bestuurscultuur, evenementen, communicatie (intern en extern), contact met de overheid, hoe wij faciliteren dat leden onderling met elkaar in contact komen, etc. etc. etc.

Begin maart komen de drie besturen weer bij elkaar en zullen de commissie Financieel en Cultuur de voorstellen presenteren. 

Geen gezamenlijke nieuwjaarsreceptie

Tevens is er tijdens deze vergadering besloten dat de nieuwjaarsrecepties van 2022, mits dit überhaupt mogelijk is, nog los van elkaar te organiseren.

Mocht je nog vragen of een reactie willen geven over dit onderwerp, stuur dan even een bericht naar info@bkhhw.nl

Ook lid worden?

De kracht en invloed van een bedrijfsvereniging wordt grotendeels bepaald door het aantal leden. Des te hoger het ledenaantal, des te meer daadkracht en zeggenschap we krijgen. Met ruim tweehonderd leden is Bedrijfskring Heerhugowaard nu al één van de sterkste ondernemersverenigingen in de regio!

Door lid te worden bouw je mee aan een sterker ondernemersklimaat in de regio. Maar lid zijn is natuurlijk óók gewoon superleuk, positief, handig, leerzaam en gezellig. Kortom, doe jezelf een plezier, word lid en kom in contact met onze andere leden. Je bent van harte welkom!

lid worden