18 maart

Is jouw onderneming al langere tijd in Heerhugowaard actief?

Als BedrijfsKring zetten wij ons in voor werkgelegenheid en een sprankelende vestigingsposities. Heerhugowaard als aantrekkelijke werkgeversstad, zorgt namelijk voor behoud van talent in onze regio. Daarom ondersteunen wij onderstaand initiatief om terug te blikken hoe Heerhugowaard is economisch opzicht is ontstaan om vanuit dat perspectief weer dieper door te kijken naar de toekomst.

Cultuur-historisch onderzoek als basis voor verdere ontwikkeling

Bureau op het Plein doet in opdracht van de nieuwe gemeente Dijk en Waard een cultuurhistorisch onderzoek. Dat onderzoek richt zich op het grensgebied van Langedijk en Heerhugowaard. Het maakt deel uit van visie op het nieuwe centrumgebied van Dijk en Waard. 

In dit cultuur- historisch onderzoek wordt de fysieke, sociale en ook de economische verbindingen in kaart gebracht. De verhalen van de bewoners en de ondernemers spelen daarin een belangrijke rol. Verhalen over de geschiedenis van het wonen en werken en de ervaringen daarmee geven inhoud en kleur aan de geschiedenis van de stad. 

Ondernemen is misschien vooruitkijken, maar Bureau op het Plein blikt graag met jullie terug op de economische geschiedenis van Heerhugowaard vanuit uw persoonlijke invalshoek. Bureau op het Plein is daarom op zoek naar ondernemingen die één of meerdere generaties lang werkzaam zijn in Heerhugowaard. Vragen die daarbij aan de orde komen gaan over het begin van de onderneming, de aantrekkelijkheid van Heerhugowaard als vestigingsplaats, eventuele contacten met Langedijk, enz. 

Neem rechtstreeks contact op met Els Bakker van Bureau op het Plein of licht ons secretariaat in.

Els Bakker kun je bereiken via e-mail: els@ophetplein.com of 06 2481 2188. 

Ook lid worden?

De kracht en invloed van een bedrijfsvereniging wordt grotendeels bepaald door het aantal leden. Des te hoger het ledenaantal, des te meer daadkracht en zeggenschap we krijgen. Met ruim tweehonderd leden is Bedrijfskring Heerhugowaard nu al één van de sterkste ondernemersverenigingen in de regio!

Door lid te worden bouw je mee aan een sterker ondernemersklimaat in de regio. Maar lid zijn is natuurlijk óók gewoon superleuk, positief, handig, leerzaam en gezellig. Kortom, doe jezelf een plezier, word lid en kom in contact met onze andere leden. Je bent van harte welkom!

lid worden