09 september

Is je bedrijf gevestigd op de Zandhorst? Lees dit bericht dan extra goed door.


De Vaandel Zuid wordt mogelijk getransformeerd tot gemengd woongebied


Op 1 september j.l. heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan ‘De Vaandel Zuid’. Zodra de gemeenteraad van Heerhugowaard dit bestemmingsplan vaststelt, ontstaat ten noordoosten van Sportpark De Vork ruimte voor nieuw expertisecentrum, enkele andere maatschappelijke voorzieningen en een woonbuurt van ca. 200 woningen.

Industriebedrijf op Zandhorst? Let op!
Omdat voorliggend plan naar ons idee niet alleen maar voordelen heeft, vragen wij uw nadrukkelijke aandacht voor dit bestemmingsplan. Zeker de industriebedrijven met vestigingen op de oostzijde van de Zandhorst II, kunnen hier mogelijk hinder van ondervinden. 

Gevolgen Vaandel Zuid
Met het voorliggende ontwerpbestemmingsplan komt woningbouw dichter bij de bestaande bedrijven op Zandhorst en De Vaandel Midden. Op basis van het eerder gedeelde voorontwerp bestemmingsplan en het achterliggende onderzoek, heeft de commissie Werklocaties van onze vereniging de opgave bestudeerd en is onze commissie in overleg getreden met het gemeentelijke projectteam. Onze zorgen zijn met dit ontwerpbestemmingsplan helaas niet weggenomen.

Wat hebben wij geconstateerd?
Een technisch verhaal: ook al acht het college dat aan de richtafstanden voor geluid wordt voldaan, betekent dat niet dat het bestaande bedrijven op basis van hun vergunning al meer ruimte nodig hebben. Bedrijven waarvan de richtafstand niet over het plangebied valt, lijken niet betrokken bij dit onderzoek. Daarnaast blijkt dat in meerdere gevallen behoorlijk milde aannames zijn gedaan voor de betreffende geluidsbronnen. 

Op basis van het door het college uitgevoerde onderzoek is er ten oosten van de groene lijn sprake van een voldoende goed woon- en leefklimaat voor woningbouw. Omdat wij de uitgangspunten van dit onderzoek betwijfelen, kan onze commissie deze conclusies nu nog niet onderschrijven. 

Wat kunt nu je zelf doen?
Voer je een bedrijf met milieu impact aan de oostzijde van Zandhorst I, II of III? 

  • Lees dan de gewenste plannen en het achterliggende onderzoek zorgvuldig door. -> download onderzoek
  • Meld je aan voor de digitale informatieavond, georganiseerd door de gemeente op 15 september. -> download uitnodiging
  • Beoordeel of je verdere stappen tegen dit plan wilt nemen.
  • Wil je verdere stappen nemen? Laat dat ons dan weten. Wij willen de ondernemers met elkaar verbinden zodat zij elkaar kunnen versterken of de inzet van specialisten kunnen delen. 

Natuurlijk kun je ons voor overige vragen bereiken. Dat kan het beste via ons mailadres info@bkhhw.nl.

Namens de commissie Werklocaties,
Wouter Voermans, bestuurslid Bedrijfskring Heerhugowaard

Ook lid worden?

De kracht en invloed van een bedrijfsvereniging wordt grotendeels bepaald door het aantal leden. Des te hoger het ledenaantal, des te meer daadkracht en zeggenschap we krijgen. Met ruim tweehonderd leden is Bedrijfskring Heerhugowaard nu al één van de sterkste ondernemersverenigingen in de regio!

Door lid te worden bouw je mee aan een sterker ondernemersklimaat in de regio. Maar lid zijn is natuurlijk óók gewoon superleuk, positief, handig, leerzaam en gezellig. Kortom, doe jezelf een plezier, word lid en kom in contact met onze andere leden. Je bent van harte welkom!

lid worden