03 juli

Inwoners Heerhugowaard positief over veiligheidsbeleving en leefbaarheid

De gemeente Heerhugowaard heeft ons gevraagd het volgende bekend te maken en te delen met de leden van de Bedrijfskring Heerhugowaard

Heerhugowaard, 3 juli 2020

De veiligheidsbeleving in Heerhugowaard is verbeterd. Het onveiligheidsgevoel is met 5 procentpunt afgenomen (van 16% naar 11%) en inwoners gevende leefbaarheid in Heerhugowaard een 7.6 als ‘rapportcijfer’.’ Dat blijkt uit de Veiligheidsmonitor 2019 die is uitgevoerd door het CBS in samenwerking met I&O Research.

De veiligheidsmonitor wordt tweejaarlijks uitgevoerd en geeft inzicht in hoe inwoners denken over de leefbaarheid van de woonbuurt, hoe zijn de buurtoverlast beleven, slachtofferschap en veiligheidsbeleving. Daarnaast worden inwoners gevraagd over het functioneren van de gemeente op het gebied van veiligheid en de tevredenheid over de politie.
De resultaten zijn een verbetering ten opzichte van voorgaande jaren Het oordeel over de leefbaarheid in Heerhugowaard was in 2017 een 7,4 en in 2013 een 7,3.
Over het onveiligheidsgevoel geeft 11 procent van de inwoners van Heerhugowaard aan dat zij zich wel eens onveilig voelen in de buurt. In 2013 was dit nog 20 procent. Vrijwel geen enkele inwoner voelt zich vaak onveilig in de eigen buurt in Heerhugowaard.

Parallel met deze verbetering is ook een verbetering zichtbaar in de tevredenheid over het functioneren van de gemeente op de aanpak van leefbaarheid en veiligheid.
Naast positieve resultaten zijn er ook indicatoren met minder ontwikkeling. Zo is de tevredenheid over de fysieke kwaliteit nauwelijks veranderd en hebben de inwoners in Heerhugowaard het idee dat de criminaliteit is toegenomen. De cijfers laten echter andere trend zien: Het slachtofferschap laat na een jarenlange daling een stabiel beeld zien.

Belangrijkste resultaten

  • De leefbaarheid in de woonomgeving wordt beter gewaardeerd;
  • De tevredenheid over het functioneren van de gemeente op de aanpak van leefbaarheid en veiligheid is toegenomen;
  • Er wordt minder sociale overlast in de buurt ervaren, maar wel meer fysieke verloedering;
  • Het veiligheidsgevoel is toegenomen in 2019;
  • Het slachtofferschap van criminaliteit is in 2019 weinig veranderd ten opzichte van 2017;
  • Inwoners zijn meer tevreden over het functioneren van de politie in het algemeen;
  • Het aantal contacten met de politie neemt af;
  • Op het vlak van veiligheidsbeleving lopen de ontwikkelingen in de gemeente Heerhugowaard voor op de landelijke ontwikkeling.

De veiligheidsmonitor

Ook lid worden?

De kracht en invloed van een bedrijfsvereniging wordt grotendeels bepaald door het aantal leden. Des te hoger het ledenaantal, des te meer daadkracht en zeggenschap we krijgen. Met ruim tweehonderd leden is Bedrijfskring Heerhugowaard nu al één van de sterkste ondernemersverenigingen in de regio!

Door lid te worden bouw je mee aan een sterker ondernemersklimaat in de regio. Maar lid zijn is natuurlijk óók gewoon superleuk, positief, handig, leerzaam en gezellig. Kortom, doe jezelf een plezier, word lid en kom in contact met onze andere leden. Je bent van harte welkom!

lid worden