25 november

Gemeenteraad stemt in met investering voor Expertisecentrum passend onderwijs

Heerhugowaard, 25 november 2020

De gemeente Heerhugowaard heeft ons gevraagd het volgende bekend te maken en te delen met de leden van de Bedrijfskring Heerhugowaard

Op dinsdag 24 november heeft de gemeenteraad van Heerhugowaard ingestemd met de garantstelling voor het investeringsbudget voor het Expertisecentrum passend onderwijs in de Vaandel-Zuid, voor leerlingen van Heliomare en de Aloysius Stichting. De garantstelling is voor het investeringsbudget ter hoogte van € 20 miljoen.

Eerder deze maand hebben de raden van toezicht van Heliomare en de Aloysius Stichting al ingestemd met het investeringsbesluit. Na vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad en akkoord van de provincie kunnen de contracten door de gemeente Heerhugowaard, Heliomare, Aloysius en de toekomstig eigenaar van het pand, Stichting Maatschappelijk Vastgoed worden ondertekend.

Passend onderwijs voor 400 leerlingen
Het expertisecentrum voor passend onderwijs wordt voor 400 kinderen uit de regio een passende onderwijsplek, waar zij ook de benodigde ondersteuning en zorg krijgen. Het expertisecentrum voor speciaal onderwijs is gericht op kinderen, voornamelijk in de basisschoolleeftijd, met een beperking (lichamelijk, verstandelijk, meervoudig, of autisme) (Heliomare) en kinderen met psychische en gedragsproblemen (Expertisecluster Nexus, onderdeel van de Aloysius Stichting).

In het expertisecentrum gaan beide partijen intensief samenwerken om gezamenlijk beter te kunnen voldoen aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van het kind. Als alle fases van het bouwproject volgens plan verlopen, kunnen beide organisaties aan de start van het schooljaar 2022-2023 de leerlingen verwelkomen.

De Stichting Maatschappelijk Vastgoed (SMV) wordt eigenaar van het pand en verhuurt dat vervolgens aan de partijen. In het gebouw komen lokalen voor onderwijs, twee sportzalen, een watergewenningsbad met beweegbare bodem en ruimten voor behandeling en zorg. Het gebouw wordt volledig energieneutraal. Op het dak komen 900 zonnepanelen en het gebouw wordt niet op gas aangesloten.

Buurtschap Waaranders
Op de Vaandel-Zuid worden, naast de realisatie van het Expertisecentrum, ook woningen gerealiseerd. Onlangs heeft de raad ingestemd met de grondexploitatie en het masterplan voor De Vaandel Zuid. Hierin neemt de ontwikkeling van het Buurtschap Waaranders met ruim 130 woningen een prominente plek in. Dit is een woonconcept waarbinnen diverse bewonersgroepen volgens het ‘naoberschap-concept’ gaan wonen. In dit buurtschap worden ook diverse dagbestedingsmogelijkheden ontwikkeld in deze ‘wijk’, zoals bijvoorbeeld een pluktuin en een dierenweide.
 

Ook lid worden?

De kracht en invloed van een bedrijfsvereniging wordt grotendeels bepaald door het aantal leden. Des te hoger het ledenaantal, des te meer daadkracht en zeggenschap we krijgen. Met ruim tweehonderd leden is Bedrijfskring Heerhugowaard nu al één van de sterkste ondernemersverenigingen in de regio!

Door lid te worden bouw je mee aan een sterker ondernemersklimaat in de regio. Maar lid zijn is natuurlijk óók gewoon superleuk, positief, handig, leerzaam en gezellig. Kortom, doe jezelf een plezier, word lid en kom in contact met onze andere leden. Je bent van harte welkom!

lid worden