22 december

Drie Vacatures commissie werklocaties

De Bedrijfskring Heerhugowaard verenigt ± 225 ondernemers om samen sterker naar de toekomst te gaan. Dat doet zij als door advies te geven richting overheden, door de verbinding tussen het onderwijs en bedrijfsleven te maken en door ondernemers met elkaar te verbinden.

Om adviserend op te kunnen treden richting overheden zijn diverse commissies actief. Eén daarvan is de commissie werklocaties. De commissie houdt zich vooral bezig met infrastructurele projecten en ontwikkelingen op en rond de bedrijventerreinen. Als commissie komen zij zes keer per jaar bij elkaar en wordt er al nauw samengewerkt met de twee andere bedrijfsverenigingen uit Langedijk.

De commissie is onderverdeeld in drie aandachtsgebieden. Per aandachtsgebied zijn er twee leden die zich met een bepaald thema bezighouden. Om inhoudelijk meer kwaliteit te kunnen leveren, breiden wij momenteel het aantal commissieleden uit. De vereniging heeft daarom de volgende vacatures openstaan:

  • Vacature commissielid met aandacht voor Duurzaamheid
  • Vacature commissielid met aandacht voor Fysieke Leefomgeving
  • Vacature commissielid met aandacht voor Ruimtelijke Ordening

De leden met aandacht voor Duurzaamheid, houden zich bezig met de circulaire economie, duurzame energie (transitie). Zij sluiten zich regelmatig aan bij lokale en regionale bijeenkomsten en denken actief mee over de verdere informatievoorziening richting leden rondom dit thema.

De Fysieke Leefomgeving leden, richten zich op actuele problemen op het gebied van veiligheid, toegankelijkheid en uitstraling van bedrijventerreinen. Deze ‘problemen’ zijn vaak voor velen zicht- of voelbaar en vragen om een oplossing op korte termijn.

Ruimtelijke ordening houdt zich bezig met de ruimtebehoefte gezien vanuit ondernemend Dijk en Waard. Zij heeft over dit thema periodiek overleg met de gemeente en adviseert deze. Om het grote plaatje van de regio in de gaten te houden bezoekt zij ook af en toe door andere georganiseerde bijeenkomsten.

Hét profiel van het ideale commissielid

  • Heeft een natuurlijke interesse voor het bepaalde thema
  • Is communicatief vaardig (met het zenden en ontvangen van informatie)
  • Is ondernemend en betrokken bij de gemeente Dijk en Waard

Wil je als één van de eerste betrokken zijn bij nieuwe plannen van overheden? Wil je actuele problemen op terreinen oplossen of voorkomen? En wil je mede-ondernemers op een inhoudelijke manier ontmoeten? Word dan commissielid! Het kost wat tijd maar is ook echt leuk om te doen omdat het je horizon verruimt.

Wil je onderdeel worden van deze commissie, stuur dan je motivatie voor 31 december naar info@bkhhw.nl.

Aan de hand van de ingezonden motivaties wordt er een selectie gemaakt en volgt er een mogelijk een gesprek met Wouter Voerman, de voorzitter van de commissie en tevens bestuurslid van de Bedrijfskring. Het gaat hier om een onbetaalde functie welke een inzet van 2-4 uur per maand aan tijd zal vragen.

Ook lid worden?

De kracht en invloed van een bedrijfsvereniging wordt grotendeels bepaald door het aantal leden. Des te hoger het ledenaantal, des te meer daadkracht en zeggenschap we krijgen. Met ruim tweehonderd leden is Bedrijfskring Heerhugowaard nu al één van de sterkste ondernemersverenigingen in de regio!

Door lid te worden bouw je mee aan een sterker ondernemersklimaat in de regio. Maar lid zijn is natuurlijk óók gewoon superleuk, positief, handig, leerzaam en gezellig. Kortom, doe jezelf een plezier, word lid en kom in contact met onze andere leden. Je bent van harte welkom!

lid worden