10 januari

De speech voor het nieuwe jaar van onze voorzitter Patricia Surendonk

De beste stuurlui zijn aan boord!

Graag heet ik u van harte welkom op onze nieuwjaarreceptie 2020. Door de jaren heen wisselen wij graag van locatie om u op deze wijze te laten zien wat Heerhugowaard zoal te bieden heeft. Vandaag zijn wij hier te gast, bij Heer Hugo

2019 was economisch een heel mooi jaar!  Voor 2020 zijn de verwachtingen iets minder. Door de Brexit , Amerikaanse importheffingen maar ook door een verminderd consumentenvertrouwen is de verwachting dat de groei minder groot zal zijn. Daarnaast is de werkeloosheid historisch laag waarmee het vinden van goed personeel een uitdaging is.

Ook nu is de rol van de Bedrijfskring van belang.

Wij hebben afgelopen jaar nog eens tegen het licht gehouden wat wij als vereniging willen betekenen.

  • Enerzijds hebben wij een verbindende rol. Wij bieden gelegenheden om met elkaar in contact te komen, zaken te doen of van elkaar te leren. Dat doen wij met onze evenementen. Ook komend jaar zullen er weer 10 evenementen plaatsvinden.
  • anderzijds willen wij als onafankelijke belangenbehartiger van ondernemers de spreekbuis richting overheid (en scholen?) zijn voor werkgelegenheid, bereikbaarheid, wonen en scholing.

Wat betreft scholing en werkgelegenheid zijn wij betrokken geweest bij de uitrol van de banenmarkt voor het MBO en Heerhugowaard on stage voor het VMBO. Activiteiten die scholieren uit deze regio laten ervaren welke mooie bedrijven er in deze regio actief zijn.

Om de belangen van onze leden beter te behartigen, zijn wij als vereniging meer en duidelijker naar buiten getreden. Wij vinden het belangrijk dat de mening van onze verenging, en dus ook die van onze leden, nadrukkelijker te verkondigen. Een voorbeeld was de publicatie over het wonen op bedrijventerreinen. In sommige gevallen zijn wij dus vóór en in andere gevallen tegen de vermenging van bedrijven en woningen.

Ook komend jaar zullen wij als bestuur en commissies, u blijven  informeren over deze en andere punten.

Vooruitlopend op de juridische fusie van de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk hebben wij met de bedrijskring van Langedijk, de koppen bij elkaar gestoken. Ons doel is om als afzonderlijke verenigingen toe te werken naar een gezamenlijk organisatie om zo de gezamelijke thema’s te behartigen.

Maar de noodzaak om samen tewerken houdt niet op bij de grenzen van de nieuwe fusie-gemeente Heerhugowaard-Langedijk.

Zoals u weet zijn de bedrijfkringen van Heerhugowaard, Langedijk én Alkmaar samen georganiseerd in de ORA. ORA staat voor Ondernemend Regio Alkmaar.

Bereikbaarheid blijft een heel belangrijk thema. En ik hoop tocht echt dat dit de laatste nieuwsjaarsreceptie is waar wij het over de verschrikkelijke Leeghwaterbrug moeten hebben. Er moet nu echter ook een oplossing komen voor de ruit N242-n245-n9 en de verbinding N504. Wij slippen als regio dicht.

De overheid wil de komende jaren het aantal woningen in onze regio fors uitbreiden. Dit heeft zijn invloed op werkgelegenheid, scholing, bereikbaarheid en het verkeer. Dit kun je niet meer enkel als Alkmaar, Heerhugowaard of Langedijk afzonderlijk oppakken. Op dit punt moet je samenwerken. Onze rol als vertegenwoordiger richting lokale, provinciale en landelijke overheid, zal daarom nog belangrijker worden.

Om die reden nodig ik u graag weer uit uw mening aan ons kenbaar te maken, gevraagd en ongevraagd. Het komende jaar zullen wij in ieder geval niet één formele, maar twee ledevergaderingen organiseren. Deze vergaderingen zullen interactiever zijn zodat wij als verenging de kracht van meerdere leden gaan gebruiken. Ik roep u daarom op niet op de tribune te zitten, maar mee te spelen op het veld. De beste stuurlui hebben wij nodig aan boord, en niet aan wal.

Dames en Heren, voordat ik afsluit wil ik wel graag nog één zekerheid voor 2020 meegeven.

Wij werken en wonen in een regio waar wij trots op kunnen zijn! Een regio met één van de laagste werkeloosheidscijfers van het land. Een regio welke kansen biedt kansen voor ondernemers, medewerkers en inwoners. Een regio met een uniek landschap. En een regio welke de potentie heeft nog beter te gaan worden!

Voor nu wens ik u een gezellige borrel, voor straks een gezellig diner maar bovenal een gezond en fantastisch 2020 !

Ook lid worden?

De kracht en invloed van een bedrijfsvereniging wordt grotendeels bepaald door het aantal leden. Des te hoger het ledenaantal, des te meer daadkracht en zeggenschap we krijgen. Met ruim tweehonderd leden is Bedrijfskring Heerhugowaard nu al één van de sterkste ondernemersverenigingen in de regio!

Door lid te worden bouw je mee aan een sterker ondernemersklimaat in de regio. Maar lid zijn is natuurlijk óók gewoon superleuk, positief, handig, leerzaam en gezellig. Kortom, doe jezelf een plezier, word lid en kom in contact met onze andere leden. Je bent van harte welkom!

lid worden