26 januari

De Bedrijfskring Heerhugowaard in 2021

Wij zijn ondertussen al bijna een maand in het nieuwe jaar, welke door steeds meer aangescherpte maatregelen, al uitdagend begon. Maar ondanks dat er geen nieuwjaarsreceptie mogelijk was, gaan diverse activiteiten van onze vereniging gewoon door. 

De komende weken zullen wij per onderdeel meer informatie geven, via dit bericht vind je al een korte opsomming.

Fusie van de gemeentes Langedijk en Heerhugowaard

In 2020 is de samenwerking al gestart met de twee in Langedijk actief zijnde bedrijfskringen.  Als ‘speaking partners’ richting de gemeentes zullen wij samen met de andere twee Langendijkse verenigingen bekijken hoe wij ons het beste kunnen organiseren, nu dit één gemeente gaat worden. Onze inzet zal zijn om de samenwerking te verstevigen maar er ook voor zorgdragen dat onze identiteit gewaarborgd blijft. Groters is immers niet altijd beter.


Communicatie & Marketing

Afgelopen periode heeft de website een update gekregen qua functionaliteit. Zo is het nu mogelijk dat alle bestuurlijke en commissievergaderingen op de website kenbaar gemaakt worden in de agenda. Het is dan niet mogelijk om voor die ‘evenementen’ in te schrijven. Het is natuurlijk wel mogelijk tijdig input aan het bestuur of een commissie te geven zodat zij dit kunnen bespreken. Op deze manier willen wij de interactie tussen leden, commissies en bestuur stimuleren. 

Verbinding onderwijs en bedrijfsleven

Een van de speerpunten van de vereniging is de verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt te maken. Als er leerlingen uit Heerhugowaard vroegtijdig contact hebben met de organisaties uit onze regio, kunnen zij na hun studie hier blijven wonen én werken. Zo houden wij met elkaar het talent in de regio. Daarom zijn wij blij dat ook dit jaar Heerhugowaard On Stage opnieuw doorgaat. Hét evenement voor VMBO-ers om kennis te maken met ondernemers uit onze regio!

Werklocaties

In deze commissie werken de leden van de Bedrijfskring Langedijk en Heerhugowaard al een jaar intensief samen. Met deze commissie brengen we samen met de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard in kaart waar wij als Dijk en Waard naar toe willen groeien wat betreft werklocaties. De toekomstvisie en behoefteraming voor werklocaties en citymarketing komen hier samen met het doel om voldoende bedrijfsareaal beschikbaar te hebben en te houden. Goed wonen, begint immers met fijn werk.

Evenementen

Zodra de richtlijnen van de RIVM het weer toelaten zullen wij weer fysieke evenementen gaan organiseren. Wij hebben namelijk gemerkt dat de behoefte aan ‘on-line vrijmibo borrels’ bij onze leden zeer gering is. Een nieuw plan is ook om op regelmatige basis met clusters van leden bij elkaar te laten komen. Dit heeft als doel om leden met elkaar te verbinden en hun onderlinge samenwerking te stimuleren. 

Ledenadministratie 

Ons secretariaat is verantwoordelijk voor de ledenadministratie. Bij de recente chocolade-actie (zoete steun in bitter tijden) is gebleken dat onze administratie qua persoonsgegevens een update verdient. Het komende jaar zal ook jullie inzet daarvoor gevraagd worden alle gegevens weer up-to-date te maken.

Kortom, ook in tijden van corona rijdt de Bedrijfskring-Heerhugowaard-trein gewoon met onverminderde vaart door. 

Ook lid worden?

De kracht en invloed van een bedrijfsvereniging wordt grotendeels bepaald door het aantal leden. Des te hoger het ledenaantal, des te meer daadkracht en zeggenschap we krijgen. Met ruim tweehonderd leden is Bedrijfskring Heerhugowaard nu al één van de sterkste ondernemersverenigingen in de regio!

Door lid te worden bouw je mee aan een sterker ondernemersklimaat in de regio. Maar lid zijn is natuurlijk óók gewoon superleuk, positief, handig, leerzaam en gezellig. Kortom, doe jezelf een plezier, word lid en kom in contact met onze andere leden. Je bent van harte welkom!

lid worden