10 september

Corona steunfonds blijft beschikbaar

De gemeente Heerhugowaard heeft ons gevraagd het volgende bekend te maken en te delen met de leden van de Bedrijfskring Heerhugowaard

Het Corona Steunfonds van de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard blijft beschikbaar. Wethouders Financiën Fintelman en Nieuwenhuizen: ‘De crisis is nog niet voorbij dus steun zal de komende tijd ook nog nodig zijn. We willen een actieve rol blijven spelen om onze partners zo goed mogelijk te helpen.’

Het Corona Steunfonds is in juni opgericht voor verenigingen, stichtingen, maatschappelijke organisaties en ondernemers. Voor Langedijk is 400 duizend euro beschikbaar, voor Heerhugowaard 2,5 miljoen euro. Het fonds is bedoeld als aanvulling op bijdragen van hogere overheden.

Aanvragers worden ook geïnformeerd over andere fondsen.

Tot nu toe is in Heerhugowaard ruim 76 duizend euro uitgekeerd, In Langedijk 151 duizend euro.

In Heerhugowaard gaat het bijvoorbeeld om horecaondernemers die gecompenseerd zijn in de kosten van leges voor terrasvergunningen in de tijd dat de horeca nog dicht was. In Langedijk heeft Museum Broekerveiling een lening gekregen omdat het museum de deuren gesloten moest houden en daardoor inkomsten van bezoekers mis liep.


In Heerhugowaard zitten nog acht aanvragen in de pijplijn, in Langedijk vijf. Het is nog niet volledig duidelijk of de gevraagde steun mogelijk via andere voorliggende voorzieningen geleverd kan worden. Hierover vindt met de aanvragers overleg plaats.

Behalve individuele bijdragen is het Corona Steunfonds er ook voor gezamenlijke initiatieven die bijdragen aan een duurzaam, sociaal en economisch herstel op de lange termijn. Het project Camping Dijk en Waard is daarvan een voorbeeld. Dat was er op gericht initiatieven van inwoners ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties met elkaar te verbinden en ook voor de toekomst te borgen.

Het steunfonds blijft via de website van beide gemeenten open voor aanvragen, zolang partijen financiële steun vragen en zolang er geld beschikbaar is in het fonds.

Ook lid worden?

De kracht en invloed van een bedrijfsvereniging wordt grotendeels bepaald door het aantal leden. Des te hoger het ledenaantal, des te meer daadkracht en zeggenschap we krijgen. Met ruim tweehonderd leden is Bedrijfskring Heerhugowaard nu al één van de sterkste ondernemersverenigingen in de regio!

Door lid te worden bouw je mee aan een sterker ondernemersklimaat in de regio. Maar lid zijn is natuurlijk óók gewoon superleuk, positief, handig, leerzaam en gezellig. Kortom, doe jezelf een plezier, word lid en kom in contact met onze andere leden. Je bent van harte welkom!

lid worden