Commissie Werklocaties en Detailhandel

De Commissie Werklocaties en Detailhandel houdt zich bezig met het duurzaam beschikbaar houden van bestaande werklocaties en met advisering bij de ontwikkeling van nieuwe werklocaties. Onder werklocaties vallen alle locaties waar wordt gewerkt: van bedrijventerreinen tot winkels en van bedrijfsverzamelgebouwen tot kantoren aan huis.

De Commissie Werklocaties en Detailhandel richt zich vooral op de aandachtsgebieden Fysieke Leefomgeving, Energie & Duurzaamheid en Ruimtelijke Ordening. Daarnaast is de werkgroep Bereikbaarheid actief. De commissie komt zes keer per jaar bij elkaar en werkt nauw samen met de andere bedrijfsverenigingen in de Gemeente Dijk en Waard.

Fysieke Leefomgeving
Dit aandachtsgebied richt zich op actuele problemen rond veiligheid, toegankelijkheid en uitstraling van bedrijventerreinen. Deze ‘problemen’ zijn voor velen direct zichtbaar en/of voelbaar en vragen meestal om een korte-termijn-oplossing.

Energie & Duurzaamheid
Twee personen van de Commissie Werklocaties en Detailhandel houden zich bezig met zaken als de circulaire economie en duurzame energie (transitie). Ze sluiten regelmatig aan bij lokale en regionale bijeenkomsten over deze onderwerpen en helpen actief mee onze leden hierover op de hoogte te houden.

Ruimtelijke ordening
Twee personen van de Commissie Werklocaties en Detailhandel houden zich bezig met Ruimtelijke Ordening, oftewel met de ruimtebehoefte bezien vanuit ondernemend Dijk en Waard. De deelcommissie heeft regelmatig overleg met de gemeente en speelt hierbij een adviserende rol. Om het grotere plaatje in de gaten te houden bezoekt de deelcommissie ook andere regionale bijeenkomsten over dit onderwerp.

De Commissie Werklocaties bestaat uit de volgende leden:

Wouter Voerman (voorzitter, ruimtelijke ordening)
Het Identiteitsbedrijf

Remco Koper (fysieke leefomgeving)
PJ Koper Vastgoed

Rick van der Bijl (fysiek leefomgeving)
Futura Composites

Piet de Geus (ruimtelijke ordening)
BKL, De Geus Bouw

Ruben Philippo 
Feenstra

Maurice Gelissen 
Nic. Oud

 

Nathalie de Groot
Accountmanager bedrijven gemeente Dijk en Waard

Ageeth Kuijs
Accounthouder Retail, Horeca en Agri gemeente Dijk en Waard

 

Michiel Overbeek (Duurzaamheid)
BKL, Elma Media

 

 

Ook lid worden?

De kracht en invloed van een bedrijfsvereniging wordt grotendeels bepaald door het aantal leden. Des te hoger het ledenaantal, des te meer daadkracht en zeggenschap we krijgen. Met ruim tweehonderd leden is Bedrijfskring Heerhugowaard nu al één van de sterkste ondernemersverenigingen in de regio!

Door lid te worden bouw je mee aan een sterker ondernemersklimaat in de regio. Maar lid zijn is natuurlijk óók gewoon superleuk, positief, handig, leerzaam en gezellig. Kortom, doe jezelf een plezier, word lid en kom in contact met onze andere leden. Je bent van harte welkom!

lid worden