19 maart

College HHW geeft handreiking aan ondernemers

College geeft handreiking aan ondernemers
Heerhugowaard/Langedijk, 18 maart 2020

Het college van Heerhugowaard en het college van Langedijk hebben beide dinsdag tijdens de wekelijkse collegevergadering de impact besproken die de door het rijk ingestelde coronamaatregelen hebben voor de Langedijker en Heerhugowaardse samenleving. Uitgesproken is dat de colleges alle maatregelen uitvoeren die vanuit het rijk worden opgelegd. Ook is gesproken over welke maatregelen de gemeenten op korte termijn kunnen nemen om de lasten en zorgen van inwoners en ondernemers te verlichten. Beide colleges beseffen dat deze tegemoetkoming slechts een kleine handreiking is in deze crisissituatie. Zij willen hiermee hun betrokkenheid tonen en aangeven dat de zorgen worden gedeeld.

Landelijke maatregelen

Het kabinet heeft met een persconferentie op dinsdag 17 maart bekendgemaakt dat is besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Doel is om banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Deze maatregelen zijn gepubliceerd en als nieuwsbericht te lezen op de website www.rijksoverheid.nl.

Regionale maatregelen

Met een op 16 maart jl. afgekondigde noodverordening geeft de veiligheidsregio de maatregelen vanuit de Rijksoverheid voor ons gebied vorm. Regionaal ontstaan initiatieven om ondernemers te steunen en te begeleiden. Ondernemers kunnen terecht bij het ‘Corona-loket’ van de Kamer van Koophandel. Ook wordt nu in samenwerking met het Ontwikkelingsbedrijf NHN gewerkt aan een forum voor ondernemers en zetten zij een website op. Daarnaast is er een loket waar ondernemers vragen kunnen stellen. Dit is een regionaal platform om informatie op te nemen met een doorlink naar de juiste instanties en regelingen. Hierin wordt met verschillende gemeenten samengewerkt (onder andere Alkmaar, Hoorn, Heerhugowaard en Langedijk). Dit is allemaal in ontwikkeling. Het is de bedoeling dat dit snel gereed komt.

Lokale maatregelen

In Langedijk en Heerhugowaard worden momenteel, net als in diverse andere gemeenten in de regio Holland boven Amsterdam, verschillende extra (steun)maatregelen genomen om de lokale ondernemer te helpen. Deze bestaan voor het moment uit ten eerste het matchen van bedrijven met andere bedrijven om elkaar te ondersteunen. Ten tweede uit de uitstelmogelijkheid van lokale belastingen. Met Cocensus (gemeentelijke belastingdienst) zijn maatregelen afgesproken hoe de komende tijd wordt omgegaan met de lokale heffingen voor ondernemers:

  • Pas in de 2e helft van het jaar over te gaan tot aanmanen bij het niet tijdig voldoen van de gemeentelijke belastingen;
  • Pas in de 2e helft van het jaar weer aanslagen naar ondernemers te sturen.
    Indien ondernemers specifieke vragen hebben over betaling van de belastingen dan kunnen zij telefonisch contact opnemen met de afdeling Invordering van Cocensus. Op de website staan contactgegevens vermeld.

    Meer informatie over uw situatie?

    Ondernemers kunnen voor alle andere ondernemersvragen terecht bij ‘Corona-loket’ van de Kamer van Koophandel. Dit loket is bereikbaar via telefoonnummer 0800-2117. Ook kunt u hier meer informatie vinden over diverse landelijke steunmaatregelen die zijn aangekondigd door het Rijk. Voor de gebruikelijke praktische vragen kunnen ondernemers via het Klantcontactcentrum van de gemeente contact opnemen met de gemeentelijke accountmanager bedrijven.

Actuele informatie

Op de gemeentelijke website is een rubriek ingericht met actuele informatie met betrekking tot het coronavirus en de maatregelen die vanuit het rijk zijn opgenomen. Ook wordt aangegeven waar inwoners en ondernemers met vragen terecht kunnen. De website wordt dagelijks aangevuld met nieuwe berichten. https://www.heerhugowaard.nl/updates-coronavirus/

Ook lid worden?

De kracht en invloed van een bedrijfsvereniging wordt grotendeels bepaald door het aantal leden. Des te hoger het ledenaantal, des te meer daadkracht en zeggenschap we krijgen. Met ruim tweehonderd leden is Bedrijfskring Heerhugowaard nu al één van de sterkste ondernemersverenigingen in de regio!

Door lid te worden bouw je mee aan een sterker ondernemersklimaat in de regio. Maar lid zijn is natuurlijk óók gewoon superleuk, positief, handig, leerzaam en gezellig. Kortom, doe jezelf een plezier, word lid en kom in contact met onze andere leden. Je bent van harte welkom!

lid worden