Brug naar onderwijs

Talent opleiden, talent voor de regio behouden, het onderwijs en het bedrijfsleven beter op elkaar laten aansluiten. Zomaar wat punten waar we als Bedrijfskring Heerhugowaard actief mee bezig zijn. Vanuit de Commissie Onderwijs onderhouden we nauwe contacten met de diverse opleidingen in onze regio. Denk aan de MBO’s, het VMBO en het voortgezet onderwijs. Samen regelen we bijvoorbeeld gastdocentschappen en stageplekken. Daarnaast organiseren we diverse evenementen om leerlingen kennis te laten maken met de verschillende bedrijven en bedrijfstakken in de regio. Zo biedt ‘Heerhugowaard On Stage’ VMBO-leerlingen uit Dijk en Waard de kans om op een leuke manier met verschillende beroepen in aanraking te komen.

 

Ook lid worden?

De kracht en invloed van een bedrijfsvereniging wordt grotendeels bepaald door het aantal leden. Des te hoger het ledenaantal, des te meer daadkracht en zeggenschap we krijgen. Met ruim tweehonderd leden is Bedrijfskring Heerhugowaard nu al één van de sterkste ondernemersverenigingen in de regio!

Door lid te worden bouw je mee aan een sterker ondernemersklimaat in de regio. Maar lid zijn is natuurlijk óók gewoon superleuk, positief, handig, leerzaam en gezellig. Kortom, doe jezelf een plezier, word lid en kom in contact met onze andere leden. Je bent van harte welkom!

lid worden