17 september

Bedrijfsverzamelgebouw Celsiusstraat weer open met vergunningplicht

Het bedrijfsverzamelgebouw aan de Celsiusstraat 32 in Heerhugowaard is weer open, maar wel ‘onder voorwaarden’. Het pand werd begin dit jaar door burgemeester Blase gesloten omdat vanuit dit pand ondermijnende en criminele activiteiten werden gefaciliteerd. Ondernemers die hun intrek willen nemen in het pand, dienen met ingang van 15 september een exploitatievergunning te verkrijgen van de gemeente.

De uitbreiding van de Wet Bibob en invoering van de exploitatievergunningplicht is onderdeel van de
inzet tegen ondermijnende, georganiseerde criminaliteit. “We werken voortdurend aan een gezonde
en veilige woon- en werkomgeving en het stoppen van ondermijnende criminaliteit is een van de
prioriteiten”, aldus burgemeester Bert Blase. “Met een vergunningplicht heeft de gemeente meer
zicht op wat er gebeurt en kan er beter gehandhaafd worden. Criminele ondernemers worden
geweerd en pandeigenaren hebben dan ook meer zicht op de huurders van hun pand.”

De exploitatievergunning is nodig wanneer een ondernemer een bedrijf wil starten of gevestigd wil
blijven op het betreffende adres of een bestaande ondernemingsvorm op dit adres wil wijzigen. De
vergunning dient aangepast te worden als de beheerder/bedrijfsleider in of uit dienst gaat. Deze
vergunning kan worden aangevraagd bij de gemeente.

Ondermijningssignalen
Dankzij signalen van andere ondernemers zijn de malafide praktijken op dit adres gestopt.
Ondermijning is vaak onzichtbaar, maar als je de signalen herkent, dan is het melden heel belangrijk.
Signalen zijn bijvoorbeeld geblindeerde ramen bij bedrijfspanden, leegstaande panden, wel bedrijven
maar geen klanten, een vreemde lucht of bedrijvigheid in de late avonduren. De politie combineert
dit soort signalen en komt in veel gevallen tot ordehandhaving.

Ziet u zaken die volgens u niet kloppen? Meld deze dan bij uw wijkagent (via politie.nl), gemeente, of
via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl. Of kijk voor meer
informatie over ondermijning op stopondermijningsamen.nl.

Ook lid worden?

De kracht en invloed van een bedrijfsvereniging wordt grotendeels bepaald door het aantal leden. Des te hoger het ledenaantal, des te meer daadkracht en zeggenschap we krijgen. Met ruim tweehonderd leden is Bedrijfskring Heerhugowaard nu al één van de sterkste ondernemersverenigingen in de regio!

Door lid te worden bouw je mee aan een sterker ondernemersklimaat in de regio. Maar lid zijn is natuurlijk óók gewoon superleuk, positief, handig, leerzaam en gezellig. Kortom, doe jezelf een plezier, word lid en kom in contact met onze andere leden. Je bent van harte welkom!

lid worden