Over TOP HR desk

Wij zorgen voor het fundament van iedere organisatie, het personeel.

TOP HR desk zorgt dat zowel de salaris- en personeelsadministratie in de basis goed is geregeld, zodat jij als ondernemer minimale risico’s loopt en tijd en focus kunt houden op het ondernemen.

Wij zijn Astrid Verburg en Nicole de Lange, specialisten op het gebied van personeel & salaris. Wij helpen bedrijven bij het opzetten en onderhouden van personeelsadministratie en salarisadministratie. De regels rond salarisverwerking veranderen voortdurend en het hiervan op de hoogte blijven, kost veel tijd en moeite. Astrid Verburg is onze salarisspecialist die continue scholing volgt om er voor te zorgen dat de salarisverwerking foutloos verloopt.Astrid is Register Payroll Professional (RPP) en volgt alle wijzigingen en veranderingen op het gebied van wet-regelgeving op de voet. Hierdoor kan je er op vertrouwen dat je salarisadministratie in goede handen is. Wij werken met een modern systeem waarbij de samenwerking tussen jou als klant en TOP HR desk heel eenvoudig is en je 24/7 inzicht hebt in je loonadministratie.Een bijkomend voordeel als je met ons samenwerkt, je verwijst je medewerkers met vragen over hun loonstrook gewoon naar ons door.

Het op orde hebben van je personeelszaken is essentieel voor groei en succes!

Het voeren van een goede personeelsadministratie is voor veel ondernemers vaak een tijdrovende klus. Personeelsmutaties die zich opstapelen of contracten voor nieuwe medewerkers die nog even snel gemaakt moeten worden: dit is voor veel ondernemers een herkenbare situatie. TOP HR desk richt zich op de personeels- en salarisadministratie voor het MKB en kan je waardevolle ondersteuning bieden. Daarnaast bieden wij je indien gewenst ook aanvullend HR-advies. 24/7 toegang via desktop of mobiel. Goed beveiligd en AVG-proof.

Verzuimbeleid

Als werkgever wil je grip krijgen op het verzuim. Enerzijds om de kosten te beperken en anderzijds om de waardevolle werknemers inzetbaar te houden.

Ziekmeldingen worden dagelijks gemonitord en daaruit volgende acties tijdig gecommuniceerd richting arbodienst en werkgever. Hierdoor is er meer grip op het verzuimdossier en ontstaat er een zo’n kort mogelijke verzuimmelding.

Verlofregistratie

Als sprake is van een dienstverband, dan heeft een werknemer recht op vakantiedagen ofwel verlof. In de wet is geregeld dat een

werknemer die recht heeft op loon, jaarlijks recht heeft op minimaal viermaal de overeengekomen arbeidsduur per week.

Als de werknemer recht heeft op een hoger aantal vakantiedagen dan het wettelijk minimum (vier maal de arbeidsomvang per week) dan worden die extra vakantiedagen aangemerkt als het ‘bovenwettelijke aantal vakantiedagen’.

De wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen worden tegelijkertijd opgebouwd.

Behoefte aan HR advies?

Wij hebben diverse experts op het gebied van HR advies. Zo helpen we werkgevers bij ontwikkeltrajecten van medewerkers, begeleiding bij ontslag en kunnen we een passend personeelsbeleid voor je ontwikkelen.  Daarnaast zijn we inzetbaar voor outplacement van één of meerdere medewerkers en kunnen we je team ook versterken met  nieuwe medewerkers via werving en selectie. Elk vraagstuk heeft daarbij zijn eigen methodes, die worden ingezet aan de hand van de wensen die jij als ondernemer hebt. Plan daarom een gesprek met ons in om te kijken hoe we jou het beste kunnen helpen met de toekomst van je personeel door middel van gedegen HR advies.

Contactpersoon

Bedrijfsleden

Isa Doeswijk Communicatie Medewerker
Astrid Verburg Directie

Ook lid worden?

De kracht en invloed van een bedrijfsvereniging wordt grotendeels bepaald door het aantal leden. Des te hoger het ledenaantal, des te meer daadkracht en zeggenschap we krijgen. Met ruim tweehonderd leden is Bedrijfskring Heerhugowaard nu al één van de sterkste ondernemersverenigingen in de regio!

Door lid te worden bouw je mee aan een sterker ondernemersklimaat in de regio. Maar lid zijn is natuurlijk óók gewoon superleuk, positief, handig, leerzaam en gezellig. Kortom, doe jezelf een plezier, word lid en kom in contact met onze andere leden. Je bent van harte welkom!

lid worden