Over Focus School voor Praktijkonderwijs SOVON

Het onderwijs op praktijkscholen is er op gericht leerlingen, die wat meer moeite hebben met leren, zodanig te begeleiden dat zij later zo zelfstandig mogelijk in de samenleving kunnen functioneren.
De school heeft de volgende taken om dit te bereiken:
Vergroten van praktische vaardigheden
Bevorderen van de sociale redzaamheid
Arbeidsvoorbereiding
Arbeidstoeleiding

Stage in bedrijven of instellingen
Uitgebreide stages in bedrijven of instellingen zijn voor de beroepsvorming van groot belang voor deze jongeren. Er wordt voor de leerlingen van 15 tot 18 jaar een stageplek gezocht. De stages vinden over het algemeen plaats in het vakgebied, waar zijn of haar belangstelling en mogelijkheden liggen.

Word ook lid!

De bedrijfskring Heerhugowaard geldt als één van de sterkste ondernemersverenigingen in de regio. Wij hebben regelmatig een krachtige en bepalende stem in programma’s projecten en overleggen. De kracht van onze vereniging komt vooral voort uit de omvang. De hoeveelheid leden zorgt er voor dat wij namens een grote groep ondernemers kunnen en mogen praten. Door ook lid te worden van de Bedrijfskring Heerhugowaard bouwt u mee aan een nog krachtiger ondernemende regio. Wij zorgen er voor dat u in contact komt met andere leden.

lid worden