Over Focus School voor Praktijkonderwijs SOVON

Het onderwijs op praktijkscholen is er op gericht leerlingen, die wat meer moeite hebben met leren, zodanig te begeleiden dat zij later zo zelfstandig mogelijk in de samenleving kunnen functioneren.
De school heeft de volgende taken om dit te bereiken:
Vergroten van praktische vaardigheden
Bevorderen van de sociale redzaamheid
Arbeidsvoorbereiding
Arbeidstoeleiding

Stage in bedrijven of instellingen
Uitgebreide stages in bedrijven of instellingen zijn voor de beroepsvorming van groot belang voor deze jongeren. Er wordt voor de leerlingen van 15 tot 18 jaar een stageplek gezocht. De stages vinden over het algemeen plaats in het vakgebied, waar zijn of haar belangstelling en mogelijkheden liggen.

Ook lid worden?

De kracht en invloed van een bedrijfsvereniging wordt grotendeels bepaald door het aantal leden. Des te hoger het ledenaantal, des te meer daadkracht en zeggenschap we krijgen. Met ruim tweehonderd leden is Bedrijfskring Heerhugowaard nu al één van de sterkste ondernemersverenigingen in de regio!

Door lid te worden bouw je mee aan een sterker ondernemersklimaat in de regio. Maar lid zijn is natuurlijk óók gewoon superleuk, positief, handig, leerzaam en gezellig. Kortom, doe jezelf een plezier, word lid en kom in contact met onze andere leden. Je bent van harte welkom!

lid worden