Over Attack Dierplaagbeheersing

Attack is een bedrijf met ruime ervaring in de dierplaagbeheersing. Onze expertise strekt zich uit over een breed scala van al het mogelijk voorkomend ongedierte.

Attack heeft al jaren een andere kijk op ongediertebestrijding; wij spreken liever van dierplaagbeheersing. Vandaag de dag is IPM bij veel bedrijven en instellingen niet meer weg te denken IPM: Integrated Pest Management; een aanpak om dierplagen te voorkomen en te beheersen. De basis van zo’n plan is een duidelijke en adequate rapportering van geconstateerde gebreken, zowel bouwkundig als op het gebied van hygiëne en als laatste pas de mate van aanwezigheid van plaagdieren. Hierbij wordt veel aandacht aan hygiëne en aan de eventuele bouwkundige actiepunten besteed.

Het doel van Attack is niet de grootste te zijn maar wel de beste en dat bereiken wij door een hoog kwaliteitsniveau te bieden. Daarnaast proberen wij zoveel mogelijk maatschappelijk verantwoord te opereren, gaan uit van het principe voorkomen is beter dan genezen. Mocht er toch een bestrijding noodzakelijk zijn gebeurt dit op de meest diervriendelijke manier.

Wij werken volgens een gecertificeerd kwaliteitszorgsysteem conform ISO 9001, ISO 14001(milieu), ISO45001(Arbo) en ISO 22000(voedselveiligheid). Jaarlijks wordt er door onze extern certificerende instelling Kiwa een audit gehouden voor deze normen. Er zijn dus binnen ons bedrijf uitgebreide dossiers aanwezig inzake de gebruikte bestrijdingsmiddelen zoals de veiligheidseisen, voorbeeldetiketten en gebruiksprocedures. Onze medewerkers zijn/worden opgeleid volgens de wettelijke eisen en gebruiken uitsluitend toegelaten bestrijdingsmiddelen.

IPM-Connect
Wij bieden met IPM-Connect een uniek digitaal systeem en e-logboek waarmee op alle niveaus in de organisatie de status van alle locaties duidelijk inzichtelijk worden gemaakt. Er wordt binnen Attack standaard gewerkt met dit systeem en het is dan ook voor alle klanten gratis.

Iedere onderneming behoeft individuele aandacht, immers geen bedrijf is hetzelfde. Zo stellen we een plan samen dat is afgestemd op uw situatie en wensen en aansluit bij uw werkwijze. U mag dan ook een optimaal rendement verwachten.

Vooruit kijkend naar de toekomst zal ons bedrijf naar verwachting ook de komende jaren groeien. De sleutelwoorden ‘deskundig en netjes’ zijn hierbij van direct belang. Afgezien van het hoge kwaliteitsniveau welke wij nastreven zijn onze prijzen zeker concurrerend te noemen.

 

Contactpersoon

Word ook lid!

De bedrijfskring Heerhugowaard geldt als één van de sterkste ondernemersverenigingen in de regio. Wij hebben regelmatig een krachtige en bepalende stem in programma’s projecten en overleggen. De kracht van onze vereniging komt vooral voort uit de omvang. De hoeveelheid leden zorgt er voor dat wij namens een grote groep ondernemers kunnen en mogen praten. Door ook lid te worden van de Bedrijfskring Heerhugowaard bouwt u mee aan een nog krachtiger ondernemende regio. Wij zorgen er voor dat u in contact komt met andere leden.

lid worden