27 juli

Ambities commissie Werklocaties en Detailhandel

Donderdag 14 juli heeft de commissie Werklocaties en Detailhandel overleg gehad. Onderstaand enkele punten die besproken zijn tijdens dit overleg.

Inrichting commissies na fusie
Vanaf 1 januari zullen we officieel gefuseerd zijn met de BKL en AOL. Tot die tijd handelen we zoveel mogelijk gezamenlijk al als Ondernemersvereniging Dijk en Waard. Doordat we dan ook detailhandel in ons werkgebied hebben, zal de commissie Werklocaties en Detailhandel gaan heten. We moeten de onderwerpen en thema’s vanuit de detailhandel bepalen en zoeken hiervoor aansluiting uit de detailhandel.

Onderzoek BIZ/fonds
De commissie fysieke leefomgeving heeft voor de komende periode zichzelf tot doel gesteld om te oriënteren of er een BIZ of Fondsvorm mogelijk is om de kwaliteit van de werklocaties op verschillende gebieden te verbeteren. Een dergelijk fonds stelt bedrijven in staat om samen te investeren in de openbare ruimte met als doel een schone en veilige, aantrekkelijke bedrijfsomgeving. De eerste stap is het verzamelen van informatie bij bestaande samenwerkingsvormen, zoals in Alkmaar of Den Helder. Vervolgens zal er een eerste aanzet gegeven worden in een vorm van een plan van aanpak en programma van eisen om te bepalen wat de mogelijkheden zijn.

Ambities commissie werklocaties
De commissie duurzaamheid heeft enkele ambities voor komende tijd bepaald:

  • Activerende rol voor de bedrijven. We hebben een afspraak met de wethouder duurzaamheid om naar de mogelijkheden te kijken. Er zijn verschillende subsidies mogelijk op dit gebied.
  • Mogelijkheden batterij-opslag onderzoeken. Met uitdagingen rond de energiecongestie, kijken we naar mogelijke initiatieven.
  • Centrum voor verduurzaming bedrijventerreinen Regio Alkmaar biedt diensten op het gebied van verduurzaming aan. Het delen van kennis en support en ook het doorverwijzen van vragen valt hier onder. We haken als commissie hierbij aan om te bepalen hoe we hiervan gebruik kunnen maken. Meer over het CvV vind je hier.

Ruimtelijke ordening
De commissie Ruimtelijke ordening heeft de ontwikkelingen rond het wonen op de Scheg in haar vizier. We hebben aangegeven betrokken te willen worden en mee te willen praten. Het gevoel is er dat woningbouw boven bedrijven(verplaatsingen) gaan, maar we willen hier graag duidelijkheid over. We hebben na de zomer een afspraak om dit helder te krijgen.
Daarnaast is de beschikbare bedrijfsruimte een punt van aandacht. Er is een onderzoek gedaan waaruit is gebleken dat er weinig bedrijfsruimte beschikbaar is. Dit is door het college aangenomen en doorgezet naar de Provincie. Er wordt nu een concept gebiedsvisie opgesteld om het opzetten van nieuwe bedrijfsgronden te kunnen realiseren. De wens is om afkadering van bepaalde soort bedrijvigheid zoveel mogelijk vrij te laten, zodat de mogelijkheden ruimer zijn voor het soort bedrijven die zich kunnen vestigen.

Op 8 september hebben we de volgende vergadering met de commissie Werklocaties en Detailhandel. Mocht je punten hebben die we mee kunnen nemen in de vergadering, vernemen we het graag via info@bkhhw.nl.

Ook lid worden?

De kracht en invloed van een bedrijfsvereniging wordt grotendeels bepaald door het aantal leden. Des te hoger het ledenaantal, des te meer daadkracht en zeggenschap we krijgen. Met ruim tweehonderd leden is Bedrijfskring Heerhugowaard nu al één van de sterkste ondernemersverenigingen in de regio!

Door lid te worden bouw je mee aan een sterker ondernemersklimaat in de regio. Maar lid zijn is natuurlijk óók gewoon superleuk, positief, handig, leerzaam en gezellig. Kortom, doe jezelf een plezier, word lid en kom in contact met onze andere leden. Je bent van harte welkom!

lid worden