24 december

Input gevraagd: Wat is jouw visie op de werklocatie van Dijk en Waard?

Eind november heeft de gemeenteraad van Heerhugowaard ingestemd met de Visie werklocaties Dijk en Waard. Graag brengen wij  deze visie actief onder jullie aandacht. Het vormt namelijk een belangrijk kader voor de toekomst van onze werklocaties. Sta hier eens actief bij stil onder de kerstboom.

Lokale verdieping
Deze visie is een lokale verdieping van een regionaal onderzoek naar de toekomstbestendigheid van de werklocaties in – nu nog – gemeenten Heerhugowaard en Langedijk. De visie biedt een afwegingskader voor nieuwe initiatieven op de werklocaties en geeft richting aan het ambitieniveau voor de komende tien jaar.

-> Download de Visie Werklocaties
-> Download de bijlage Visie Werklocaties

De drie pijlers onder de uitvoeringsagenda zijn:
– een intensievere samenwerking tussen ondernemers en gemeente en ondernemers onderling;
– investeren in een aantrekkelijk, duurzame en bereikbare werklocatie;
– mengen en verkleuren (betekend o.a. wonen op bedrijventerreinen) met voldoende aandacht voor behoefte van bedrijven

Wij dagen jullie uit
Zowel deze drie pijlers als per werklocatie, is de uitvoeringsagenda uitgewerkt in een veelvoud aan acties. De acties zijn in meer of minder mate smart. Wij dagen jullie graag uit om onder de kerstboom eens te filosoferen over de aangegeven toekomstvisie op de werklocatie van jouw bedrijf (pagina 17) en de uitvoeringsagenda (paragraaf 3.3.) eens goed door te lezen. Welk acties hebben voor jouw onderneming prioriteit? Tot slot zou je daarbij na kunnen denken of en in welke mate een ondernemersfonds het bedrijfsleven Dijk en Waard verder kan helpen. 
 
Volgend jaar verder
Wij willen heel graag jullie input als lid. Komend jaar gaan wij als commissie werklocaties namelijk nog actiever in gesprek met de gemeente om onze regio gezamenlijk nog sterker te maken. Wij staan voor een nog meer ondernemende en resultaatgerichter bedrijfsleven.

De input van onze leden is daarbij meer dan noodzakelijk. Wil je op dit bericht al reageren kan dat via info@bkhhw.nl
 
Ook al zijn de feestdagen dit jaar nadrukkelijk anders, geniet er niet minder van en denk na over onze toekomst.
 
Ik wens jullie namens de commissie alvast fijne dagen toe,
Wouter Voerman
Bestuurslid en voorzitter commissie werklocaties.

Word ook lid!

De bedrijfskring Heerhugowaard geldt als één van de sterkste ondernemersverenigingen in de regio. Wij hebben regelmatig een krachtige en bepalende stem in programma’s projecten en overleggen. De kracht van onze vereniging komt vooral voort uit de omvang. De hoeveelheid leden zorgt er voor dat wij namens een grote groep ondernemers kunnen en mogen praten. Door ook lid te worden van de Bedrijfskring Heerhugowaard bouwt u mee aan een nog krachtiger ondernemende regio. Wij zorgen er voor dat u in contact komt met andere leden.

lid worden