24 mei

Commissie Bedrijventerreinen wordt Commissie Werklocaties

Binnen de Bedrijfskring Heerhugowaard hebben wij verschillende commissies. Een van die commissies is de commissie welke onze ondernemersbelangen richting de overheid ten aanzien van van het ruimtelijke vestigingsklimaat behartigd. Ook in deze bijzondere tijden van corona vergadert de commissie gewoon door. Dit keer via een Zoom-verbinding. Hierbij een kort verslag.

Ook in deze bizarre tijden blijft het directe contact met de gemeente waardevol. Dat houdt het ondernemersklimaat in Heerhugowaard zichtbaar sterk. Bedrijfsleven en overheid kunnen zo gezamenlijk meer bereiken ten aanzien van gewenste en ongewenste ruimtelijke ontwikkelingen, duurzaamheid en de fysieke leefomgeving. Ook al stonden dit keer minder inhoudelijk zaken op de agenda, hebben wij op organisatorisch vlak wel mooie stappen gemaakt.

Voortaan Commissie Werklocaties

Afgelopen vergadering was voor het eerst onder de noemer Werklocaties. Mede vanuit de eerder verzonden enquête Wonen op Bedrijventerreinen, hebben wij zelfs meermaals de opmerking gelezen dat ondernemers buiten de bedrijfsterreinen zich minder betrokken voelen. Ook in het centrum- en buitengebied wordt immers hard gewerkt en zijn thema’s als veiligheid en bereikbaarheid zijn daar ook van belang. Daarbij zien wij steeds meer aan huis gebonden beroepen en zelfstandigen die daaruit hun onderneming bedrijven. Kortom: De term bedrijventerreinen was niet meer toereikend. Daarom is er besloten de commissie te hernoemen naar commissie Werklocaties. Dit doen wij om ondernemers in de breedte aan te spreken en tegelijkertijd goed aan te sluiten op zowel gemeentelijk als provinciaal beleid.

Gemeente Langedijk en Bedrijfskring Langedijk aangesloten

Als jaren maakt de gemeente Heerhugowaard als extern lid onderdeel uit van onze commissie. Door de ambtelijke fusie van Heerhugowaard en Langedijk heeft zich hier ook iets gewijzigd. Dit overleg is namelijk nu met de gemeentes Heerhugowaard en Langedijk. Om die reden is het overleg ook uitgebreid met twee leden van Bedrijfskring Langedijk. Hierdoor is een nog krachtigere commissie ontstaan. De commissieleden blijven wel onafhankelijk van elkaar advies uitbrengen aan de besturen van beide kringen. De commissie is hiermee voorbereid op de huidige en ambtelijke fusie maar ook aankomende bestuurlijke fusie van beide gemeenten.

Meer dan 500 ogen ….

Een vereniging als de onze staat of valt bij de input van zijn leden. Met ruim 250 leden hebben wij meer als 500 ogen die kansen maar ook onoverkomelijkheden zien op onze werklocaties. Ik roep ieder lid daarom op dit te melden op het moment dat gezamenlijk optreden toegevoegde waarde heeft. Dat kan heel makkelijk met een mailtje naar info@bkhhw.nl

Ook lid worden?

De kracht en invloed van een bedrijfsvereniging wordt grotendeels bepaald door het aantal leden. Des te hoger het ledenaantal, des te meer daadkracht en zeggenschap we krijgen. Met ruim tweehonderd leden is Bedrijfskring Heerhugowaard nu al één van de sterkste ondernemersverenigingen in de regio!

Door lid te worden bouw je mee aan een sterker ondernemersklimaat in de regio. Maar lid zijn is natuurlijk óók gewoon superleuk, positief, handig, leerzaam en gezellig. Kortom, doe jezelf een plezier, word lid en kom in contact met onze andere leden. Je bent van harte welkom!

lid worden