19 maart

Ook nu, of misschien wel juist nu, kunnen we elkaar verder helpen!

(een bericht van onze voorzitter Patricia Surendonk)

Aan het einde van mijn nieuwjaarstoespraak wenste ik jullie allemaal een gezond 2020 toe! Niemand had kunnen vermoeden dat dit thema, slechts 2,5 maand later, onze samenleving zo in zijn greep zou krijgen.

De maatregelen in binnen- en buitenland hebben een enorme weerslag op onze bedrijfsvoeringen. Het ene bedrijfskringlid heeft het een stuk drukker, de ander heeft bijna niets meer te doen en weer een ander heeft zieken thuis en leeft tussen hoop en vrees.

Namens het bestuur, maar ik weet zeker dat ik namens vele vele andere leden spreek, wil ik je een hart onder de riem steken als het allemaal even niet meezit op dit moment. Je staat er niet alleen voor en juist in deze tijden roep ik onze leden op elkaar te helpen, daar waar het kan.

Leden voor Leden!

Om die reden wil ik graag onze vereniging optimaal inzetten. Welk lid heeft hulp nodig? En welk lid kan en wil hulp bieden? Wat misschien voor de ene ondernemer een kleine geste is, kan een andere ondernemer enorm helpen.

Ik geef twee voorbeelden:
1. één van onze leden kan zijn snijbloemen niet meer exporteren. Een andere ondernemer wil juist als extraatje een bos bloemen aan zijn medewerkers geven.
2. Het ene lid heeft tekort werk voor zijn eigen productiewerknemers. Een ander lid heeft juist door ziekte of drukte een te kort aan gekwalificeerd personeel.

Wij willen dus graag een rol spelen om vraag en aanbod met elkaar te verbinden.

Onze leden zijn in allerlei segmenten actief en zijn er van groot tot klein. Laat ons weten wat nodig is. Laat ons weten waar je wilt en kan helpen. Wij proberen overzicht te creëren en jullie met elkaar te verbinden.

Je kunt je aanbod of vraag via deze pagina bekend maken.

Ook de gemeente wil actief helpen!

Ook heb ik contact gehad met onze wethouder Monique Stam. Zij meldde mij dat ze hard werkt aan een webpage met specifieke informatie voor Waardse ondernemers. Zodra deze klaar is zullen wij jullie dit zo snel mogelijk laten weten.

Ook heeft zij aangegeven diverse branches maar ook ondernemers met een acuut probleem te willen ondersteunen, daar waar dit mogelijk is. Ons vaste contactpersoon, Nathalie de Groot, is daarvoor het meldpunt. Zij zal proberen samen met wethouder Stam zo snel mogelijk antwoorden te geven of oplossingen te bieden. n.degroot@heerhugowaard.nl

Meer informatie over landelijke regelingen

Tot slot verwijs ik ook graag naar de website van de Kamer van Koophandel. Zij hebben een speciale bladzijde ingericht met meest gestelde vragen betreffende het landelijke beleid en regelingen. https://www.kvk.nl/corona/

Ook lid worden?

De kracht en invloed van een bedrijfsvereniging wordt grotendeels bepaald door het aantal leden. Des te hoger het ledenaantal, des te meer daadkracht en zeggenschap we krijgen. Met ruim tweehonderd leden is Bedrijfskring Heerhugowaard nu al één van de sterkste ondernemersverenigingen in de regio!

Door lid te worden bouw je mee aan een sterker ondernemersklimaat in de regio. Maar lid zijn is natuurlijk óók gewoon superleuk, positief, handig, leerzaam en gezellig. Kortom, doe jezelf een plezier, word lid en kom in contact met onze andere leden. Je bent van harte welkom!

lid worden