14 oktober

15 november online talkshow ‘Crimineel verpand?’

Na de sluiting van een bedrijfsverzamelgebouw in Heerhugowaard wil het CCV (Centrum voor Criminaliteit en Veiligheid) hier extra aandacht aan besteden. Ondernemers worden uitgenodigd om zich aan te melden voor deelname aan een talkshow.

Op maandag 15 november van 16.00 tot 17.00 uur vindt de online talkshow ‘Crimineel verpand?’ plaats in de regio Noord-Holland. Deelname aan de talkshow is gratis.

Deze editie is onderdeel van een serie talkshows voor verhuurders en gemeenten waarin ze ingaan op de gevolgen van ondermijnende criminaliteit in huurpanden en maatregelen om dit te voorkomen. In elke talkshow staat een specifiek thema centraal, dat wordt besproken met tafelgasten uit de regio waar de talkshow plaatsvindt.

Deze talkshow wordt georganiseerd door het CCV in samenwerking met het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing (RPC) Noord-Holland.

Inhoud

In deze talkshow word ingegaan op bedrijfsverzamelgebouwen, die vaak een groot onderdeel uitmaken van bedrijventerreinen. Bedrijfsverzamelgebouwen hebben voordelen maar brengen ook risico’s met zich mee. Dit blijkt uit onder meer uit de casus van de gemeente Heerhugowaard, die een bedrijfsverzamelgebouw sluit omdat er ondermijnende en criminele activiteiten werden gefaciliteerd. Tijdens deze talkshow word ingegaan op de beweegredenen en het proces tot sluiting en welke overwegingen meespelen om een pand weer te openen. Vanuit het ondernemersperspectief wordt er gekeken naar de voordelen van bedrijfsverzamelgebouwen en welke maatregelen genomen kunnen worden om ondermijning te voorkomen of sneller te signaleren.

Tafelgasten

De tafelgasten zijn de gemeente Heerhugowaard, de politie en vertegenwoordigers van makelaars en projectontwikkelaars uit de regio. Uiteraard is er volop gelegenheid om vragen te stellen aan de tafelgasten.

Lees hier meer>>

Word ook lid!

De bedrijfskring Heerhugowaard geldt als één van de sterkste ondernemersverenigingen in de regio. Wij hebben regelmatig een krachtige en bepalende stem in programma’s projecten en overleggen. De kracht van onze vereniging komt vooral voort uit de omvang. De hoeveelheid leden zorgt er voor dat wij namens een grote groep ondernemers kunnen en mogen praten. Door ook lid te worden van de Bedrijfskring Heerhugowaard bouwt u mee aan een nog krachtiger ondernemende regio. Wij zorgen er voor dat u in contact komt met andere leden.

lid worden