Over ons

Algemeen
Over ons

Over ons

Organisatie
De Bedrijfskring Heerhugowaard is een van de grotere verenigingen van ondernemers in Noord-Holland-Noord. Daarmee staat de bedrijfskring voor de belangen van alle ondernemers in Heerhugowaard. De bedrijfskring weet zich tevens een serieuze gesprekspartner van de gemeente en andere vertegenwoordigende instanties.
Bovendien wil de Bedrijfskring Heerhugowaard een brug slaan tussen alle ondernemers op de bedrijventerreinen in Heerhugowaard: business to business in optima forma.

Missie / Visie
De vereniging Bedrijfskring Heerhugowaard heeft zich ten doel gesteld om in onderlinge samenwerking met partners en leden de gemeenschappelijke, economische en sociale belangen van de leden te behartigen. Die belangen liggen op de diverse gebieden en zijn niet altijd afgekaderd door de gemeentegrenzen.

Toonaangevend gesprekspartner
Daarom participeert de bedrijfskring in de verschillende interlokale/regionale/provinciale overlegorganen. Zo zijn er nauwe banden met de Kamer van Koophandel en de Federatie Bedrijvengroep Alkmaar en omstreken. De Bedrijfskring is tevens een toonaangevend gesprekspartner in haar regelmatige overleg met de gemeente Heerhugowaard.

Business to business
Een andere belangrijke opdracht die de Bedrijfskring Heerhugowaard zich heeft gesteld, is om business to business in Heerhugowaard te promoten. Heerhugowaard kent een veelzijdige, interessante nationale én internationale bedrijvigheid. Het commercieel profijt van elkaar, door kennis van elkaar, is het doel van deze opdracht.

Bestuur
Om haar doelstelling te bereiken heeft de Bedrijfskring Heerhugowaard een actief bestuur samengesteld. De leden hebben binnen het bestuur elk hun eigen taak en verantwoordelijkheid. De contacten met de diverse overlegorganen worden meestal onderhouden door het dagelijks bestuur. De Bedrijfskring Heerhugowaard organiseert voor haar leden zowel zakelijke bijeenkomsten en excursies als informele evenementen.
Op dit moment bestaat het bestuur onder leiding van Pierre Komen uit zeven bestuursleden. Elk bestuurslid wordt door de algemene ledenvergadering uit de leden van de vereniging benoemd voor een periode van drie jaar. Na deze periode is het bestuurslid herkiesbaar voor één nieuwe periode. Voor meer informatie over het kiezen en herkiezen van het bestuur verwijzen wij naar art. 9 en 10 van de statuten.

Does Photography

 

Portretfotografie is mijn specialisatie. Dit kunnen portretten zijn voor de website of maar ook familieportretten voor aan de muur. Lees meer ›

 
Advertentie. Wilt u hier ook adverteren? Lees meer ›

Lid worden?

Ook lid worden van één van de grootste ondernemersvereniging van Noord-Holland-Noord?

Meld u nu aan
 

BKHHW Nieuws

Terugblik lunch werkgevers en politiek

Terugblik lunch werkgevers en politiek

22 juni 2018

    Beste heerhugowaardse ondernemer,   Op 14 juni jl organiseerde de Bedrijfskring...Lees verder ›

 
2  Vacatures: Bestuursleden gezocht voor de Bedrijfskring Heerhugowaard

2 Vacatures: Bestuursleden gezocht voor de Bedrijfskring Heerhugowaard

29 maart 2018

Vanwege het aflopen van het tweede bestuurstermijn van een aantal van onze Bedrijfskring...Lees verder ›

 
Nieuwsarchief
 

Activiteiten

Nieuwjaarsreceptie 2019

Nieuwjaarsreceptie 2019

10 januari 2019

Het huidige jaar is nog niet afgesloten maar de voorbereidingen voor de traditionele...Lees verder ›

 
Alle activiteiten