Nieuws

Verslag Politiek ontbijt 14 december

Verslag Politiek ontbijt 14 december

Verslag Politiek ontbijt
14 december 2017
Locatie: Cool Heerhugowaard

Aanwezig namens de Bedrijfskring Heerhugowaard
Ted Groot Bouwbedrijf Ted Groot B.V.
Pierre Komen Bukom Service B.V.
Richard Broer Bukom Service B.V.
Petra de Ruijter De Ruijter & Willemsen Gerechtdeurwaarders
Dennis Vd Veen Flynth adviseurs en accountants B.V.
Joost Balje H2X Communicatiemakers
Ajsela Sehovic KRAAKHELDER Schoonmaakdiensten
Suco Sehovic KRAAKHELDER Schoonmaakdiensten
Kirsten Tervoort MEO
GJ Stokreef Ondernemend Alkmaar
Femke Hofman PDZ Uitzendbureau B.V.
Jimi Kooge PDZ Uitzendbureau B.V.
Dick van der Steen PI Heerhugowaard
Roy vd Roest Rabobank Alkmaar e.o.
Ester Leibbrand SAMEN Loopbaanmanagement BV
Yvonne Truijens SAMEN Loopbaanmanagement BV
Astrid Lof Schipper en Lof Advocaten
Gijs Schot Schot Alkmaar
Jeroen Schreur Schreur Fotografie
Arjan Groen Stammis Horeca Verhuur B.V.
Peter van Oeveren Telecom Service
Rob Pauw Telecom Service
Herbert de Jong TheSign Merkenbouwer
Rose de Jong TheSign Merkenbouwer
Timon Pouwels Van de Bult G.W.W. B.V.
Gerard Zaalberg Van Dolder, De Geest & Hoekstra Advocaten
Jan Gielis Vlieg Makelaars O.G. B.V.

 

 

Aanwezig namens de politieke partijen
Burgerbelang: Cor Zonneveld & Ad Jongenelen
VVD: Monique Stam , Veronique Wanst, Alex Harren
HOP: John Does
Senioren HHW: Jan van de Starre, Joke van Ruitenbeek
Christenunie: Trijntje Johanna Visser
CDA: Gido Oude Kotte , Roman van der Boom, Jasper John
Groen Links: Christiaan Kwint

Afwezig
D66
PvdA Stefan Brau
SP Ane Duijff

Inleiding politiek ontbijt door Richard Broer
De economie is de afgelopen tijd weer flink aangetrokken en wij zien dan ook veel bedrijven weer fors groeien. Als Bedrijfskring Heerhugowaard juichen wij dit toe en maken ons sterk een omgeving te creëren waarin wij met elkaar verder kunnen en willen groeien.
Om deze omgeving van groei te realiseren is overleg met de lokale politiek uiterst belangrijk. Om inspraak te kunnen hebben moet je er vaak vroeg bij zijn. Lokale politieke partijen werken momenteel aan hun programma voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. De Bedrijfskring Heerhugowaard wilde de leden daarom graag de mogelijkheid bieden om invloed te hebben op deze programma’s.
Vanuit de Bedrijfskring Heerhugowaard zijn in samenspraak met de leden 6 speerpunten geformuleerd waarvan wij van mening zijn dat die bijdragen aan de economische groei van ondernemend Heerhugowaard. Aan het einde van deze bijeenkomst vragen wij de diverse partijen vragen uitleg te geven over wat zij hebben gehoord en in hoeverre zij dit op kunnen nemen in hun programma.

 

 

 


Speerpunt 1: maak werk van de samenwerking tussen de HAL Gemeenten

Maak werk van de samenwerking tussen de HAL-gemeenten en stop met elkaar de loef af te steken. Kom met een regionaal afgestemde omgevingswet en beperk je niet tot de eigen gemeentegrenzen. Als HAL -regio liggen we midden in het hart van Noord-Holland en hebben we alles in huis om ons als aantrekkelijke vestigingsregio te presenteren. Werk als politieke partij ook samen met je zusterorganisaties en kom als politieke partij ook met een regionaal programma gericht op de HAL-regio, beperk je niet alleen tot Heerhugowaard. Als bedrijfsleven hebben we al het goede voorbeeld gegeven door onze samenwerking in het FBA en de aansluiting bij Ondernemend Regio Alkmaar. Er is geen plaats voor ego’s, gewoon schouder aan schouder deze regio op de kaart zetten.

Reactie(s) op dit speerpunt door de ondernemers:
Gerard Zaalberg, advocaat in Heerhugowaard en lid van het regiobestuur VVD West Friesland. Dhr. Zaalberg had op 13 december een zelfde soort bijeenkomst in de Westfriese regio. Daar gaan 7 gemeenten nauw samenwerken om diverse punten gezamenlijk op te pakken. Een gehoord punt was dat het ongelofelijk stil is de regio Noord-Holland boven Amsterdam. Dhr. Zaalberg vindt dat wij als regio boven Amsterdam niet zichtbaar genoeg zijn naar Den Haag terwijl er een onwaarschijnlijk groot potentieel is dat in Den Haag gehoord mag worden.

Roy van der Roest, Rabobank.
Wij merken als Rabobank dat de gemeenten in deze regio een ander ondernemersklimaat creëren. Alkmaar denkt meer mee met de ondernemers dan Heerhugowaard. Als bank loop je daar ook tegen aan. Het lijkt erop dat ondernemers in Alkmaar makkelijker bepaalde stappen kunnen zetten in hun ontwikkeling dan de ondernemers in Heerhugowaard. In Alkmaar is een ondernemersloket om ondernemers op weg te helpen. Het Zakenstation is een initiatief in Heerhugowaard waarbij ondernemers elkaar werk toeschuiven en met elkaar actief ondernemen. De gemeente is ook gevraagd om te participeren, maar er was helaas geen budget beschikbaar. Dat is jammer. Er zijn tal van initiatieven en het zou mooi zijn als we als Heerhugowaard aansluiten.

Timon Pouwels, Van de Bult GWW
Een mooi voorbeeld van samenwerken in de regio is het initiatief van Bouwend Nederland om de regio Alkmaar Noordkop en de regio West-Friesland te fuseren. Daarnaast merkt dhr. Pouwels op dat er in Alkmaar een beter beleid is ten aanzien van samenwerking met regionale bedrijven voor werkzaamheden in deze regio.

Reactie politiek:
Monique Stam (VVD): over regionale samenwerking -> wij als VVD geven het goede voorbeeld. De partijen in VVD Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk zijn gefuseerd waarbij we een gezamenlijke paragraaf hebben inzake regionale samenwerking.

Monique Stam (VVD): over het ondernemersloket -> het Zakenstation moet inderdaad een verbinding worden met de ondernemers. Nieuwe ondernemers worden daarom voor het kennismakingsontbijt uitgenodigd in het Zakenstation.


Speerpunt 2: Houd de regio bereikbaar
Wij zijn een groeiregio. Met het ondernemers- en arbeidsklimaat zien wij volop kans om onze regio economisch nog sterker te maken. Het is hiervoor wel noodzakelijk dat wij toekomstbestendige infrastructuur hebben liggen. Infrastructuur dient vooruit aangelegd te worden en niet als de noodzaak er pas is. De bereikbaarheid van Heerhugowaard houdt niet op bij de realisatie van een spoortunnel maar vergt constante aandacht. De komende jaren zullen er nog diverse nieuwbouwlocaties worden voltooid waar onder Broekhorn en De Draai wat een extra belasting van de wegen in en om Heerhugowaard veroorzaakt. We moeten voorkomen dat je straks de regio niet meer in of uit kan. Bereikbaarheid is niet alleen meer asfalt maar ook een goed openbaar vervoer is daarbij belangrijk. Het is in deze dan ook niet te begrijpen dat De Zandhorst, het bedrijventerrein van Heerhugowaard, niet meer per openbaar vervoer te bereiken is door het wegvallen van diverse buslijnen.

Reactie(s) op dit speerpunt door de ondernemers:
Jan Gielis, Vlieg Bedrijfsmakelaars
Is het een optie om na te denken over de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen? Pendelbussen in de ochtend? Wellicht het onderzoeken waard? Eventueel in samenwerking met de Hugohopper.

Pierre Komen, voorzitter Bedrijfskring Heerhugowaard
Wij hebben vorig jaar bij diverse partijen aangedrongen om het probleem met de bereikbaarheid op te lossen (ver voor de aanbesteding). Vanuit zijn optiek is er vanuit de politiek te weinig mee gedaan en heeft Connexxion zijn eigen plan getrokken. Connexxion moet bewogen worden om de buslijn open te houden. Bereikbaarheid van de bedrijventerreinen is noodzakelijk.

Reactie politiek
Cor Zonneveld (Burgerbelang): De gedachten over samenwerking met de Hugohopper hebben zij ook gehad. Echter, de Hugohopper mag niet commercieel gebruikt worden, maar alleen binnenstedelijk. Het is een apart systeem zonder commercieel belang. De oplossing zou je moeten zoeken in samenwerking met Connexxion.

Monique Stam (VVD): er is wel degelijk gesproken met Connexxion en ook de VVD is niet blij met dit probleem. Ze zijn het gesprek aan gegaan en Connexxion gaat zoeken naar oplossingen eventueel samen met de Hugohopper. Met andere woorden, hier wordt aan gewerkt.

Speerpunt 3: Kom met een regionaal beleid op het gebied van bedrijventerreinen
De regio kent een diversietijd aan bedrijventerreinen. Terreinen die al heel oud zijn maar ook terreinen die nog tot wasdom moeten komen. Kom met een regionaal beleid met betrekking tot de beschikbare terreinen en presenteer dit ook als zodanig aan de rest van de wereld. Probeer niet bedrijven binnen de HAL-regio te laten verhuizen maar kijk verder. Zet de aantrekkelijkheid van de regio in de schijnwerpers en ga niet lopen strijden waar de nieuwkomer zich gaat vestigen. Het belangrijkste is dat het bedrijf zich in de regio vestigt zodat er nieuwe arbeidsplaatsen gecreëerd worden. Mochten er terreinen zijn die niet meer voldoen aan de huidige standaards, durf dan ook deze terreinen te transformeren tot bijvoorbeeld woonlocaties en werkregionaal samen om de bestaande bedrijven eventueel te herhuisvesten. Wees daarnaast bereid bestemmingen te verruimen en praktisch om te gaan met verzoeken.

Reactie(s) op dit speerpunt door de ondernemers:
Jan Gielis, Vlieg Makelaardij
Dhr. Gielis krijgt soms een ‘nee’ van gemeenten als bedrijven zich op een bepaald bedrijventerrein in Heerhugowaard willen vestigen. Hij merkt op dat er niet altijd ruimte is om verder te denken. Voorbeeld: bedrijventerrein Beveland is een consumentengebied (bedden, keukens en meubels etc). Je wilt dat de klant zijn verblijfsduur verlengt door bijvoorbeeld te lunchen. Vanuit de gemeente wordt er gezegd dat de consumenten terecht kunnen in het Stadshart (Coolplein). Een horeca ondernemer kan zich niet vestigen hier. Echter, het Startshart en Beveland zijn twee werelden. We moeten toch kijken naar de samenwerking en de wensen van de ondernemers?

Daarnaast pleit Dhr. Gielis ervoor om het oude terrein van de MCA te reserveren van bedrijfsleven in het kader van herhuisvesten van ondernemers. Daarnaast is hij er een voorstander van om de naam De Vaandel per direct te wijzigen in Zandhorst 4 ivm (naams)herkenbaarheid.

Maaikel van Velzen, Veboma
De Economische Boulevard is een goed voorbeeld waarbij goed gekeken is welke bedrijven in die regio kunnen zitten. De tools liggen er, maar het zou beter vastgelegd kunnen worden in de omgevingswet.

Arjan Groen, Stammis Horecaverhuur
Op het moment dat je gaat naar een groter bedrijventerrein is het belangrijk om goed samen te werken. Indien er een groot bedrijf naar Heerhugowaard wil komen blijft het een ‘gevecht’ om grond te verkopen. Eerst betere samenwerking zou passend zijn en dan pas kijken naar een regionaal beleid van de bedrijventerreinen. Focus je op het binnenhalen van de bedrijven en niet op waar ze zich vestigen.


Speerpunt 4 Think Global Act Local

Gemeenten kunnen er veel meer aan doen om lokale MKB bedrijven meer kans te geven bij aanbestedingen zonder daarvoor de regels te overtreden of onverantwoord met overheidsmiddelen om te gaan. Hiermee stimuleer je het ‘lokale ondernemers klimaat’ wat weer bijdraagt aan economische groei en werkgelegenheid. Door bij grote aanbestedingen een percentage lokaal te besteden bedrag te vragen worden lokale MKB-ers in staat gesteld mee te profiteren van het door de gemeente uit te geven geld

Reactie(s) op dit speerpunt door de ondernemers:
Timon Pouwels, Van de Bult GWW
Het verschil met Alkmaar is dat ze regionaal en lokaal denken. Zij werken met lokale partijen, ook voor grote projecten. Er zit meer energie aan de voorkant wat voor een prettige samenwerking zorgt. Wij hebben de afgelopen jaren in Heerhugowaard het tegenovergestelde zien ontstaan. Bij de gemeente zien wij een groot project op de markt komen waarbij de lokale ondernemers uitgeschakeld zijn. Wat ik mis bij de ‘externe’ bedrijven dat ze niet ‘staan’ voor Heerhugowaard. Denk daarbij ook maatschappelijke betrokkenheid van regionale ondernemers.

Gijs Schot, Schot BV
Dhr. Schot wil Timon zijn verhaal ondersteunen. De Grond/weg/waterbouw branche hebben slechte jaren gehad, nu gaat het goed. Het geld moet lokaal gehouden worden door regionaal in te huren. Als je een openbare aanbesteding doet weet je niet met welke bedrijven je samenwerkt. Maar een bedrijf als Schot en Van De Bult werken samen met regionale bedrijven en de gemeente. Lokale bedrijven moeten eerder ingezet worden door de gemeenten. In aanbestedingsregels zijn hier zeker mogelijkheden voor door bijvoorbeld aanbestedingen tot 1,5 miljoen Euro alleen regionaal aan te bieden (via een onderhandse samenwerking).

Reactie politiek:
Gido Oude Kotte, CDA
We moeten niet een te negatief beeld te laten zien. Het is geen Chinese muur, we zijn makkelijk benaderbaar. Misschien moeten we werken aan de toegankelijkheid van de gemeente. Maak gebruik van je regionale ondernemers; jazeker dat willen we heel graag. De gemeente is af en toe het braafste jongetje van de klas en Alkmaar zit op het randje. Misschien moeten wij daar ook eens naar kijken. Welke criteria moeten in een aanbesteding staan om toch de samenwerking aan te kunnen gaan met de regionale bedrijven?

 

Speerpunt 5 Creëer een aantrekkelijk woon-werkklimaat
Onze regio kent de laagste werkloosheidcijfers van Nederland. Dat typeert ons ondernemersklimaat en de huidige voorzieningen. Tegelijk is het ook een groot probleem, bedrijven schreeuwen om nieuwe arbeidskrachten maar dagelijks staan er nog lange files met arbeidspotentieel vanuit de HAL-regio naar de regio Amsterdam. Faciliteer in het aantrekkelijk maken van een woon-werkklimaat dat jongere stimuleert in de regio te blijven of na hun eventuele studie terug te keren naar de regio. Verbeter hiervoor de regionale samenwerking met andere gemeenten, onderwijsinspeerpunten, sociale partners, private intermediairs en SW-inspeerpunten op het terrein van arbeidsmarkt. Laat zien wat voor mooie bedrijven we hier hebben, doe dit in de driehoek gemeente, bedrijfsleven en onderwijsinspeerpunten. De arbeidsmobiliteit in onze regio is schrikbarend laag. Er is weinig ‘werknemersverkeer’ tussen bedrijven, weinig ontwikkeling binnen bedrijven, tegelijkertijd te weinig inzet op eigen kweek en doorgroei van VMBO’ers. Duurzame inzetbaarheid van zowel bedrijven als werknemers kan beter, we moeten het MKB van HHW aantrekkelijker positioneren. We missen een centraal punt van waaruit onderwijs, stage en werk wordt samengebracht. Ook onderwijs gericht op werkenden is altijd ver weg: Amsterdam, Utrecht.

Reactie(s) op dit speerpunt door de ondernemers:
Ester Lijbbrand, SAMEN Loopbaanmanagement
Talenten ontwikkelen doe je binnen bedrijven. Het is ontzettend belangrijk dat de regio voor de jeugd belangrijk wordt. De files richting Amsterdam zouden niet nodig moeten zijn. We moeten een aantrekkelijker en diverser bedrijfsaanbod krijgen. Als je kijkt naar de vergrijzing zie je veel uitval en de jeugd trekt weg. Ester wil een beroep doen op de politiek. Ze mist een visie op het talent van de toekomst gericht op opleiding en infrastructuur.

Boodschap: wij willen wel, maar faciliteer ons ook daarin. De ondernemers in Heerhugowaard willen dit samen goed oppakken met de gemeenten.

6. Heerhugowaard, positioneer jezelf!
Wie of wat wil Heerhugowaard zijn, denk hierbij als een bedrijf. Ook ondernemers denken dagelijks na over hun reden van bestaan en dat moet de gemeente ook gaan doen. Bedrijven, inwoners en de gemeente hebben baat bij een uniform verhaal over Heerhugowaard.
Binnen een HAL-regio kun je als Heerhugowaard nog steeds een eigen identiteit hebben. Niet van alles een beetje, maar duidelijk zijn in wat wel en wat niet. Veel van de bedrijven in Heerhugowaard hebben contact tot ver in de wereld, maak daar gebruik van, laten zij de ambassadeurs van Heerhugowaard zijn. Daar zijn ze toe bereid als de gemeente hierin faciliteert en met een duidelijke beeldvorming komt.
Heerhugowaard is famous for his……


Op dit speerpunt zijn er verder geen toevoegingen gedaan.

Reacties van de politieke partijen na het aanhoren van de speerpunten:

John Does, HOP
Dhr. Does dacht dat het incidenten waren waarbij de Gemeente niet goed meedacht met de ondernemers. Hij zal dit zeker meenemen in zijn programma.

Veronique Kwanst, VVD
Mevrouw Kwanst is naast haar politieke activiteiten actief als zelfstandig ondernemer en is gevestigd met haar kantoor in Heerhugowaard. Ze ziet dat we de jeugd, het onderwijs en de ondernemers in huis hebben. Dus kansen zijn er volop.

Monique Stam, VVD
Als Heerhugowaard moeten wij zeker de zelfbewustheid hebben die bij ons past. We hebben alles in huis. Iedere keer als ik ondernemers ontmoet dan weet ik dat wij ontzettende mooie bedrijven in huis hebben. We zijn trots op wat we tot stand brengen.
Over Heerhugowaard is famous for his… kan ze het volgende zeggen -> wij zijn nummer 1 van het land op het gebied van energietransitie. Binnenkort komt hier meer van naar buiten. Ook op nationale televisie zien we binnenkort ‘meer Heerhugowaard’ voorbij komen. De andere oproep is de samenwerking. Er zijn heel veel initiatieven van ondernemers die samenwerken. Ook wij staan voor deze samenwerking.

 

Jan van de Starre, Seniorenbelang
Dhr. Van der Starre was recent bij een bijeenkomst in Alkmaar en hij wil de samenwerking met Alkmaar en Langedijk voor bedrijven zeker aanbevelen.

Cor Zonneveld, Burgerbelang
Dhr. Zonneveld dankt de ondernemers voor de speerpunten en hij zal de suggesties zeker meenemen in het partijprogramma

Roman van der Boom, CDA
Dhr. Van der Boom waardeert het dat er veel maatschappelijke betrokkenheid wordt getoond. Hij geeft graag het woord aan Jasper John.

Jasper John, CDA
Dhr. John is nog student en vind het mooi om te zien dat er aandacht is voor de jeugd. Die verbinding wil hij zelf graag leggen en dit doet hij door een Mix&Match event te organiseren voor bedrijven en studenten.
In de kop van NH bestaat ‘de Kop werkt’. Dit is een samenwerkingsverband tussen studenten en werkgevers. Hij pleit ervoor om de economische groei vanuit de kop van NH en regio boven Amsterdam te versterken.

Gido Olde Kotte, CDA
Dhr Olde Kotte: ik zou graag zien dat we, als we kijken naar economie en infrastructuur, wij 1 gemeente kunnen zijn/worden. Echter, als je kijkt naar de diepe culturen en lokale partijen dan vinden ze het soms moeilijk om over de grenzen te kijken. Er zit soms wat meer weerstand op. Jullie als bedrijven doen dat wel in de vorm van Ondernemend regio Alkmaar. Dit is een mooi ambassadeurschap.

Christiaan Kwint, Groen Links
Dhr. Kwint ziet geen nieuwe problemen langskomen. Hier hebben we het al jaren over en er zijn ook grote stappen in gemaakt. We moeten elkaar alleen wel blijven vinden.

Joke van Ruitenbeek, Seniorenpartij
Mevrouw van Ruitenbeek is recent in Warmenhuizen geweest bij een ondernemersbijeenkomst. Ook zij hadden dezelfde vraagspeerpunt over wonen en bereikbaarheid. Deze probleemspeerpunt hebben ze bij ook bij de Provincie gedeponeerd en zij adviseert om dit als Bedrijfskring ook te doen.

Trijntje Visser, Christenunie
Mevrouw Visser is het eens met de speerpunt dat wij aan aantrekkelijkere omgeving moeten worden om te wonen en werken.


Een laatste woord namens Pierre Komen, voorzitter BKHHW
Dhr. Komen dankt de aanwezigen voor hun komst. Met name de samenwerking die de BKHHW heeft met mevrouw Stam en mevr. De Groot van de gemeente Heerhugowaard wordt als positief gezien. Alle punten die nu besproken zijn stippen we regelmatig aan. We hopen dat dit gecontinueerd wordt. Als laatste nodigt hij alle ondernemers en gemeenten uit voor Hallo2018! Een mooi voorbeeld van regionale samenwerking!

 

 

Pagina delen

Geen reacties op "Verslag Politiek ontbijt 14 december"

Reageer op "Verslag Politiek ontbijt 14 december"

Je dient ingelogd te zijn om te kunnen reageren. Login

Hanson Bedrijfsmakelaars+

 

Hanson Bedrijfsmakelaars, sterk in persoonlijke aandacht. Heeft u een vraag over bedrijfshuisvesting, wilt u verhuizen of heeft u een taxatie nodig? Dan bent u bij mij, Richard R. de Visser RMT... Lees meer ›

 
Advertentie. Wilt u hier ook adverteren? Lees meer ›

Lid worden?

Ook lid worden van één van de grootste ondernemersvereniging van Noord-Holland-Noord?

Meld u nu aan
 

BKHHW Nieuws

Heerhugowaard maakt werk door verbinding

Heerhugowaard maakt werk door verbinding

13 december 2018

Op 11 december ondertekenden voorzitter Patricia Surendonk van de Bedrijfskring Heerhugowaard,...Lees verder ›

 
Terugblik lunch werkgevers en politiek

Terugblik lunch werkgevers en politiek

22 juni 2018

    Beste heerhugowaardse ondernemer,   Op 14 juni jl organiseerde de Bedrijfskring...Lees verder ›

 
Nieuwsarchief
 

Activiteiten

Bedrijfsbezoek PepsiCo Broek op Langedijk (de chips fabriek)

Bedrijfsbezoek PepsiCo Broek op Langedijk (de chips fabriek)

07 februari 2019

Neem een kijkje achter de schermen en ervaar hoe een pieper binnen 60 minuten in een zak chips...Lees verder ›

 
Alle activiteiten